Vad är din story?

Styrkan i berättelser

InPress är ett nordiskt kommunikationsföretag. Sedan 1984 har vi genomfört tidningsprojekt på uppdrag av flera börsnoterade företag, universitet och organisationer i hela Norden. Genom åren har vi gjort tidningar och projekt för så vitt skilda uppdragsgivare som Kungliga Slotten, Svenska Läkaresällskapet, SIDA, ICA, Hyresgästföreningen och Business Region Göteborg.

Våra uppdragsgivare har berättelser som behöver nå ut till många, som är angelägna och som kräver fördjupning – och i en form som gör berättelserna tillgängliga för allmänheten. Det är få saker som har så mycket skapandekraft i sig som en bra berättelse.

Tidningar och magasin är vår specialitet, ofta tryckta, ibland digitala. Sedan 1991 har vi ett nära samarbete med de stora tidningshusen i Norden för effektiv och bred distribution.

InPress har sedan många år även ett samarbete med The Economist, The Economist Intelligence Unit (EIU) och Economist Events.

 

 

 • Sveriges global-hälsa-kvinnor samlade

  22 januari, 2019

  På uppdrag av och tillsammans med Woman in Global Health Chapter Sweden (#WGHSweden) och SIGHT, Swedish Institute of Global Health Transformation) vid Kungl. Vetenskapsakademien har vi samlat ihop den första boken någonsin som listar kvinnor i Sverige som på olika sätt jobbar med global hälsa.

  Läs mer
 • Världen 2019-konferens på Grand Hôtel

  22 januari, 2019

  Efter ett intensivt arbete med översättning, redigering och formgivning av The Economists framtidsprognos The World In 2019 på svenska, arrangerade Dagens Industri DI Världen 2019-konferens på Grand Hôtel.

  Läs mer
 • Boklansering 6 juni

  7 juni, 2018

  Boken Kungliga slotten – människor och berättelser, som har producerats av InPress, började säljas igår, på Sveriges nationaldag, just på de Kungliga slotten.

  Läs mer