Vad är din story?

Din berättelse är viktig

InPress är ett nordiskt kommunikationsföretag. Sedan 1984 har vi genomfört tidningsprojekt på uppdrag av börsnoterade företag, universitet och organisationer i hela Norden. Under åren har vi gjort tidningar och projekt för så vitt skilda uppdragsgivare som Kungliga Slotten, Swedish Institute for Global Health Transformation (SIGHT), Svenska Läkaresällskapet, SIDA, Hyresgästföreningen, Health Tech Finland och Business Region Göteborg.

Våra uppdragsgivare har angelägna berättelser som behöver nå ut till många och kräver fördjupning – i en form som gör berättelserna tillgängliga för allmänheten.

Tidningar och magasin är vår specialitet, ofta tryckta, ibland digitala. Sedan 1991 har vi ett nära samarbete med de stora tidningshusen i Norden för effektiv och bred distribution.

InPress har sedan många år även ett samarbete med The Economist, The Economist Intelligence Unit (EIU) och Economist Events. InPress ger också ut facklitteratur och översätter sedan 2014 The Economists årsmagasin The World In till svenska. InPress är exklusiv licenstagare för The World In i Sverige.

För information till mer riktade målgrupper arbetar InPress även med rapporter. Vi erbjuder kvalificerad redaktörshjälp och grafisk utformning.