InPress Art förlag

Publicerat

Sedan 2018 ger Inpress Art ut böcker där berättelser och människor hjälper till att förmedla historia och fakta. För oss är det viktigt med ett lättillgängligt och inspirerande tilltal både när det gäller text och form – även när uppdragen är stora och komplexa.

Vi hjälper också till att sammanställa rapporter. Vi har bred erfarenhet av internationella organisationer, forskning och stora projekt. Våra redaktörer och formgivare ser till att även de mest komplexa processer kommer i mål.


Kungliga parker – Människor och berättelser

Kungliga slotten – Människor och berättelser

Royal Palaces of Sweden – People and stories


Diagnos: FH

Tidningen Diagnos FH gavs ut för att öka kunskapen bland allmänläkare om en förhållandevis okänd, men allvarlig folksjukdom.

Sweden’s work on global health – implementing the 2030 Agenda

Women in Global Health – Sweden 2019

Hjärtsviktpatienten i centrum

Rapport från vetenskaplig sammankomst på Nya Karolinska Sjukhuset om hjärtsviktpatienters väg genom vården. Rapporten gjordes på uppdrag av Boston Scientific.

S-ICD Forum för hjärtkirurger

En hel dag med de kirurger i Sverige som gör de flesta av Sveriges S-ICD operationer sammanfattades i en rapport på uppdrag av Boston Scientific.