Sedan 2018 ger Inpress Art ut böcker där berättelser och människor hjälper till att förmedla historia och fakta. För oss är det viktigt med ett lättillgängligt och inspirerande tilltal både när det gäller text och form – även när uppdragen är stora och komplexa.


Kungliga parker – Människor och berättelser

Kungliga slotten – Människor och berättelser

Royal Palaces of Sweden – People and stories