SLS Aktuellt, nr 4 2016

Svenska Läkaresällskapets ca 12 500 medlemmar får SLS Aktuellt som medlemstidning fyra gånger per år. I tidningen porträtteras medlemmar, skrivs debattartiklar, aktuella forskningsrön analyseras och spännande profiler i Vårdsverige intervjuas.

 

Från och med maj 2013 är det InPress som producerar tidningen. Ulrica Segersten är chefredaktör, Tove Smeds redaktör och
Tove Engström AD. Emil Abrahamsson står för  annonsförsäljningen och kontaktas via mail eller telefon: emil.abrahamsson@inpress.com,
010-410 44 45.

 

Nästa nummer kommer i februari 2016.

 

DN-bilaga om En värdefull vård

Svenska Läkaresällskapet vill påverka debatten och beslutsfattandet kring frågor som rör framtidens
hälso- och sjukvård. Styrningen av svensk sjukvård har debatterats livligt sedan DN-journalisten Maciej Zaremba skrev en uppmärksammad artikelserie om den sjuka vården där relationen patient och läkare skadats. Svenska Läkaresällskapet har arrangerat flera debatter under det gångna året om hur läkare behöver återerövra sin profession för att skapa en värdefull vård. DN-bilagan speglar debatten.

Läsarundersökning

Tidigare tidningar för Svenska Läkaresällskapet

 

2013

2013

2012

2012

2011

2011

2010

2009

2007

2008

"Vi måste göra det lättare att välja rätt."

Gunhild Stordalen, intervjuad i Svenska Läkaresällskapets DN-bilaga om global hälsa.