Kungliga slotten

Drottningen i hovstallets vagn.

Att besöka något av våra Kungliga slott är att göra en tidsresa i vår gemensamma historia. Men alla vet inte att slotten är öppna för allmänheten och att detta levande och unika kulturarv faktiskt tillhör alla svenska medborgare. Fem år i rad har vi fått i uppdrag av Ståthållarämbetet att skildra just det i en årlig programtidning, distribuerad i Dagens Nyheter. Ett otroligt privilegium som varje år har gjort oss och våra läsare lite rikare på kunskap.


Vill du veta mer om våra tidningar för Kungliga Slotten?

Lars Jakobsson
Projektledare
Kontakta Lars