Rapporter

Rapporter som Inpress producerat

Vi på InPress hjälper också till att sammanställa rapporter. Vi har bred erfarenhet av internationella organisationer, forskning och stora projekt. Våra redaktörer och formgivare ser till att även de mest komplexa processer kommer i mål.


Tidning med information till läkare om diagnosen Familjär HyperkolesterolemiDiagnos: FH

Tidningen Diagnos FH gavs ut för att öka kunskapen bland allmänläkare om en förhållandevis okänd, men allvarlig folksjukdom.

Sweden’s work on global health – implementing the 2030 Agenda

Läs mer

Framsida Women in Global HealthWomen in Global Health – Sweden 2019

Läs mer

Hjärtsviktpatienten i centrum

Rapport från vetenskaplig sammankomst på Nya Karolinska Sjukhuset om hjärtsviktpatienters väg genom vården. Rapporten gjordes på uppdrag av Boston Scientific.

S-ICD Forum för hjärtkirurger

En hel dag med de kirurger i Sverige som gör de flesta av Sveriges S-ICD operationer sammanfattades i en rapport på uppdrag av Boston Scientific.

 


Vill du veta mer?

Ulrica Segersten
Redaktör
Kontakta Ulrica