SLS Aktuellt

Sls Aktuellt når 13 000 engagerade läkare och beslutsfattare inom vården.

Svenska Läkaresällskapets medlemstidning

Under många år har vi haft ett nära samarbete med Svenska Läkaresällskapet. Sedan 2013 producerar InPress medlemstidningen SLS Aktuellt tillsammans med Läkaresällskapet redaktionsråd. Tidningen distribueras till alla medlemmar, de allra flesta läkare och forskare, fyra gånger per år. En gång per år genomförs en omfattande läsarundersökning. I tidningen fokuserar vi på frågor som berör vetenskap, utbildning, kvalitet och etik.

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens vetenskapliga organisation och en ideell, politiskt och fackligt obunden förening. Se mer på www.sls.se

Från och med sommaren 2016 hjälper InPress också Svenska Läkaresällskapet att nå ut till allmänheten genom magasinet Vård&Hälsa, sajten www.vårdochhälsa.se och seminarier som ordnas i samband med utgivningarna, fem gånger per år.

Vill du veta mer om SLS Aktuellt?

Ulrica Segersten
Redaktör SLS Aktuellt
Kontakta Ulrica