Projektet Vård&Hälsa

Framsidor av vård&hälsa med kaffekopp

Vård&Hälsa är en satsning som innehåller både ett magasin med utgivning fem gånger per år, en sajt (www.vårdochhälsa.se) och seminarier på Svenska Läkaresällskapet. Syftet med Vård&Hälsa är att kontinuerligt ge allmänheten aktuell, relevant information som rör vård och hälsa – och ytterst ge kunskap för en bättre folkhälsa. Vi tror att det finns ett stort samhällsbehov av oberoende, trovärdig information som är kvalitetsgranskad av experter inom medicin och ändå lättbegriplig och tillgänglig för allmänheten.

Vård&Hälsa är inriktad på fem huvudteman: Levnadsvanor, psykisk hälsa, kroniska sjukdomar, medicinska framsteg och god vård.

I redaktionsrådet ingår Svenska Läkaresällskapets ordförande Stefan Lindgren, professor och överläkare vid Sektionen för gastroenterologi, Skånes universitetssjukhus Malmö. Medicinsk expert är Britt Skogseid, professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Endokrin tumörbiologi och vice ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

Vård&Hälsa har också en referensgrupp bestående av fem (av totalt 18 partners), med representanter från Göteborgs Universitet, Barncancerfonden, Barnplantorna, RBU och Odontologiska fakulteten (OD) Malmö högskola.

Redaktör är Ulrica Segersten, InPress. Formgivare är Sofia Karlsson, InPress.

InPress har hand om projektledning, finansiering, redaktionellt arbete, bilder, formgivning och produktion.


Vill du veta mer?

Ulrica Segersten
Redaktionschef
Kontakta Ulrica