Ranking av högre utbildningar

Sveriges universitetsranking Urank genomför varje år en oberoende ranking av svenska universitet och högskolor baserat på statistik från Högskoleverket, SCB och annat officiellt material. De högre utbildningarna jämförs utifrån sex olika kriterier. Uranks resultat väcker varje år stor uppmärksamhet i riks- och lokaltidningar.

 

Sedan 2010 har InPress jobbat med grundarna Ingemar Lind, Thorsten Nybom och  Stig Forneng, två professorer och en statistiker som står bakom Sveriges Universitetsranking Urank.

 

Drygt 50 miljarder av våra skattepengar går till högre utbildningar varje år och hälften av Sveriges 20–30-åringar finns i sektorn högre utbildningar. Syftet med rankingen är att skapa en bredare diskussion om kvaliteten på högre utbildningar.

 

För sjätte året i rad kommer Urank att presentera en öppen och oberoende ranking av 29 lärosäten i Sverige. Nytt sedan förra året är rankingar av de mer professionsinriktade utbildningarna av ekonomer, psykologer och socionomer.

 

Det unika med denna ranking är att den har helt öppna kriteriegrunder. Till skillnad från andra internationella rankingar bygger den inte på svar som lärosätena själva lämnat eller på tyckanden från paneler.

 

I Urank har man valt att titta på lärosätena som utbildare ur ett studentperspektiv.

Läs mer på Uranks egen hemsida

"Med Urank har vi valt att fokusera mer på utbildningarna ur studentperspektiv än på forskningens kvalitet."

Grundare Ingemar Lind.