Sveriges arbete med global hälsa

Framsidor rapport på svenska och engelska

Det är ett stort antal aktörer i Sverige som på olika sätt bidrar till och arbetar med global hälsa; forskare, företag, myndigheter, civilsamhället och hälso- och sjukvården. Med dokumentet Sveriges arbete med global hälsa ville utrikesdepartementet och socialdepartementet sammanfatta och göra tydligt hur Sveriges agerande för global hälsa ser ut – och hur olika aktörer kan hjälpas åt att genomföra Agenda 2030 och särskilt mål 3 (SDG 3).

InPress har stått för form och struktur. Rapporten finns att ladda ned här.