Sveriges global-hälsa-kvinnor samlade

På uppdrag av och tillsammans med Woman in Global Health Chapter Sweden (#WGHSweden) och SIGHT, Swedish Institute of Global Health Transformation, vid Kungl. Vetenskapsakademien har vi samlat ihop den första boken någonsin som listar kvinnor i Sverige som på olika sätt jobbar med global hälsa. Även om kvinnor utgör 75 procent av alla som jobbar med hälsa och sjukvård i världen utgörs ledarskiktet inom hälso- och sjukvård bara av 25 procent kvinnor. Efter boken lanserats den 25 januari kan ingen påstå att det inte finns kvalificerade kvinnor för ledande roller, kommissioner eller paneldiskussioner inom vård och hälsa.

Ladda ned Women in Global Health som pdf här.