Alkoholens andrahandseffekter: Sanna Lundell berättar

”Om jag vore statsminister skulle jag se till att alla barn i Sverige skulle få reda på att alkoholism är en sjukdom i hjärnan. Det skulle underlätta livet för hundratusentals barn”, säger Sanna Lundell, journalist och programledare.

Artikeln publicerades ursprungligen i magasinet Vård&Hälsa, producerad av InPress. Läs mer på www.vardochhalsa.se

Text: Ulrica Segersten • Foto: Fredrik HjerlingSanna Lundells egen uppväxt hade förmodligen blivit mer skonsam om någon sagt till henne att pappas drickande berodde på en sjukdom i hjärnan. Inte minst omgivningen hade betett sig annorlunda.

– Inställningen till alkoholister är så genomsyrad av moralism och tystnad. Och de smittar lätt av sig på barn, säger hon när Systembolaget bjuder in till seminarium om »Hur vi påverkas av andras drickande«. Förutom Sanna Lundell är bland annat två av världens främsta alkoholforskare, Harold Holder och Tim Stockwell, på plats för att presentera vad forskningen säger om alkoholens andrahandseffekter.

Djävulsdansen
Sanna Lundell och Ann Söderlund har gjort dokumentärserien Djävulsdansen som fokuserar på de anhöriga.

– Jag lärde känna Ann när vi befann oss djupast i anhörigkrisen. Jag lyckades hitta en person mitt i stormens öga, någon att vara skamfri med.

Alla kommer vi att vara anhöriga till någon som är sjuk. Människor vi älskar kommer att drabbas.

– Men det här anhörigskapet drabbar på ett annat sätt och så mycket hårdare, eftersom det handlar om attitydfrågor i vår omgivning.

– Pappas alkoholism nådde kulmen när jag var åtta år. Han hade turen att ha människor omkring sig som påpekade att han var sjuk. Vänner som sa: ”Du håller på att dricka ihjäl dig”.

Alkoholism är en folksjukdom
De allra flesta svenskar, 75 procent, tror inte att alkoholism är en sjukdom, utan att det handlar om karaktärslösa personer som väljer flaskan. Inget kan vara mer fel. Alkoholism är en folksjukdom. Över en miljon svenskar har någon i sin närhet som dricker.

– Ändå har anhöriga en gemensam nämnare: ensamhet, blandat med en känsla av skam för att föräldrarna klassas som karaktärslösa idioter.

– Om jag vore statsminister skulle jag se till att alla barn i skolan skulle få kunskap om sjukdomen. Jag skulle uppmana lärare och förskollärare att våga möta barnen.

Alkoholforskaren Tim Stockwell lyfter fram alkoholens andrahandseffekter på internationell nivå, både för de som överkonsumerar och anhöriga.

– Man kan konstatera att alkohol är den ledande orsaken bakom för tidig död, försämrad hälsa och sjukdomar i åldersgruppen 15–49 år. Alltså mer riskabel för hälsan än kolesterol och övervikt. Men framför allt drabbar den anhöriga mer.

Både han och alkoholforskaren Harold Holder menar att det finns tydliga resultat i forskningen för hur man kan minska missbruket.

– De bevisbara andrahandsskadorna av alkohol borde vara tillräckligt starka argument för att behålla och i vissa länder införa en strikt politik för prissättning på alkohol, begränsa tillgång, ha tydlig åldersgräns, kortare öppettider för försäljning och begränsa marknadsföringen av alkohol, säger Tim Stockwell.

 

Läs också