Alla tiders Stockholmsbörs

NASDAQ | 2020 blev inte som vi hade förväntat oss. Vårt samhälle har ställts inför sällan skådade utmaningar. Effekten på världsekonomin har varit därefter. Världens börser upplevde den kraftigaste turbulensen sedan finanskrisen 2008.
Illustration börstavla

Detta är en annons från Nasdaq

2020 blev inte som vi hade förväntat oss. Vårt samhälle har ställts inför sällan skådade utmaningar. Effekten på världsekonomin har varit därefter. Världens börser upplevde den kraftigaste turbulensen sedan finanskrisen 2008. 

Med vårt Stockholmskontor som utgångspunkt driver Nasdaq femton olika börser i Europa, däribland Stockholmsbörsen. Börsens huvudsakliga syfte är tvåfaldigt. Dels öppnar vi möjligheter för bolag, små som stora, att skaffa kapital för att kunna växa – så att de kan investera mer, anställa fler och bidra till ökad ekonomisk tillväxt. Vi ger också investerare, från småsparare till pensions fonder, en möjlighet att ta del av ett bolags tillväxtresa genom att erbjuda säker, transparent och rättvis handel i över 600 bolag noterade hos Nasdaq i Sverige. 

Under en samhällskris likt den vi befinner oss i nu är börsens roll i samhällsekonomin viktigare än någonsin. Vår främsta fokus under 2020 har varit att säkerställa att våra marknader kunnat hantera handelstrycket på bästa sätt, och hållas tillgängliga under pandemins mest turbulenta veckor. 

I ett Europa där Storbritannien snart lämnat den gemensamma marknaden uppstår samtidigt både utmaningar och möjligheter för EU:s kvarvarande medlemsländer. Ingen stad kommer att ersätta London som Europas finanscentrum, men Sverige har på senare år byggt upp en unik position som mittpunkt för aktiehandel i små- och medelstora bolag.

I dag är Sverige Europas ledande marknad för både handel och noteringar i dessa tillväxtbolag. Vår unika investeringskultur med börser, banker, stora och små investerare och andra finansiella aktörer som verkar i symbios är förklaringen till detta. Redan i slutet av november hade fl er bolag noterats under coronaåret 2020 än året innan. Många bolag söker sig nu också hit från andra delar av Europa. 

Vi är stolta över vår roll i det finansiella eko-system som med framgång tagit Gnosjöandan in i start up-eran, och vi kommer att fortsätta bidra till ett Sverige som flyttar fram sin position som det naturliga valet för alla bolag ute efter tillväxt och kapital. 

Samtidigt kommer hållbarhet att fortsätta sin resa från tillval till grundsten i bolagsstrategier, och vi satsar nu stort på att utveckla produkter och tjänster som hjälper bolag och investerare att fatta mer hållbara beslut. Vi kommer också att fortsätta driva några av nutidens viktigaste frågor kring miljö, jämställdhet och mångfald med målsättningen att Sverige ska vara världens mest hållbara finansmarknad.

Exakt hur 2021 kommer att se ut återstår att se. Men vi vet att oavsett hur ekonomin och samhället utvecklas kommer Stockholmsbörsen fortsätta stödja svenskt företagande och tillväxt, precis som vi gjort sedan 1877.