Återbruksdrottningen känner klimatglädje

Artikeln publicerades ursprungligen i Magasin Göteborg, producerad av InPress.

Text: Ulrica Segersten • Foto: Samuel UnéusOM JAG HADE VARIT journalisten hade jag frågat: ”Har du blivit utsatt för trakasserier på byggarbetsplatserna?”. Och jag skulle då ha svarat att det gäller att se människor som människor och att alltid försöka vara lite hygglig, då är det lugnt, säger Amanda Bornekekvalitets- och miljöledare på CS Riv och Håltagning, när vi är klara med fotograferingen ute i göteborgska vårsolen.

Nej, tanken slog mig faktiskt aldrig, att ställa just den frågan. Visst, hon är blond, har grön klänning i en rätt grabbig byggarmiljö – och är 25 år ung. Men med en hög dos integritet och självklarhet.

HON ERKÄNNER DOCK ATT det var med en mental pansarvagn hon gav sig ut på sin första skyddsrond som nyrekryterad miljöansvarig, klädd som en Michelingubbe, visserligen i blonda lockar.

När en medarbetare ville följa med Amanda för ”att ingen annars skulle lyssna på henne”, hörde hennes chef samtalet och kom ut från sitt kontor. ”Om det är någon av gubbarna som har svårt med Amanda är det inte hennes problem. Det ska inte spela någon roll att hon är tjej.” Han bad Amanda komma direkt till honom om hon fick problem.

– Jag kunde andas ut och fick slänga Michelin jackan. Fram kom klänningarna, skrattar hon.

Företaget CS Riv och Håltagning är Sveriges enda riv entreprenad som skrivit på färd planen för fossilfri bygg- och anläggningssektor enligt Fossilfritt Sverige. De har eget återbruk för rivavfall.

Kontoret finns bland verkstäder ute på Ringön. (Som Amanda skulle vilja döpa om till Circular Island med forskning om hur man bäst återvinner byggmaterial.)

Amanda häller upp havremjölk i kaffet och reder via mobilen ut hur en medarbetare med akut ryggskott ska få tid hos läkare. Rösten är lugn och uppmuntrande. ”Du behöver andas, gör det lugnt”. Hon beskriver sig som företagets PT (personliga tränare) i hållbarhet, där tydliga mål sätts för klimatbantning. Hon peppar hellre än kommer in som inspektör.

– Checklistor ska tala om vad alla har gjort bra, saker som fört miljöarbetet framåt, inte hacka på det som är fel. Jag tror branschen saknat någon med min typ av ledarskap: tuppen istället för hackspetten.

AMANDA VILL attrahera förändring i byggbranschens stora hållbarhetsutmaning i en stad där det ska byggas bostäder, anläggningar och lokaler för 1 000 miljarder kronor fram till 2035. Till CS Riv och Håltagning blev Amanda Borneke headhuntad.

– När jag skulle börja söka jobb stod jag inför ett tydligt vägval. Antingen kunde jag söka mig till ett ställe med miljömänniskor som var som jag, eller välja att jobba med hållbarhetsansvar i en bransch där jag på riktigt kan göra skillnad. Jag tänkte att byggbranschen kan behöva mig och den tydlighet i miljömålen som jag eftersträvar.

Amanda växte upp i ett entreprenörshem med attityden att problem ska helt enkelt tas om hand. Hon ser både arbetsmiljö- och miljöfrågor som affärsstrategiska verktyg.

– Miljöpelaren och den ekonomiska pelaren behöver hänga ihop. Mitt jobb är att vara förmedlaren, från beställare till ledningsgrupp, till de som fysiskt river och till projektledare – vars huvuduppdrag är att fokusera på lönsamheten.

ATT GÖTEBORG BYGGER betyder också att en hel del rivs. Att rivningsbranschen skulle stå för slutet av ett kretslopp håller Amanda inte med om.

– Det är precis tvärtom. Vi utgör starten med specialistkunskap om material och vad som går att återbruka. Fler borde se möjligheten att bygga med återanvända material, även betong och stål. Att tillverka nytt skapar mer utsläpp än transportsektorn totalt.

Det finns redan byggmaterial som återbrukats till 100 procent.

– Vi kan inte nöja oss med 30 procents återvinning. Tiden är över då det skapas små pilotprojekt för byggprojekt som bygger på återanvända material. Nu är implementeringens tid. Tid för att använda det vi har lärt oss.

– Vi måste bli mycket mer konkreta med vad vi håller på med för klimatet. Inte snacka övergripande om hållbarhet. Det handlar om att minska efterfrågan på icke-förnybara råmaterial, minska produktionen av avfall och maximera värdet av återvunna material som används i alla stadier: från design och arkitektur till konstruktion, underhåll under byggnadens hela livslängd till demontering. Att vi driver en cirkulär ekonomi under hela förloppet, säger Amanda Borneke.

Läs också

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Anmäl dig här och bli bland de första att få tillgång till nya artiklar från Världen Om och The Economists material på svenska.