Mer läsning från Tove Engström

Fulladdat Kina

Den ledande batteri- t­illverkningen gör landet till världens största bilexportör.

Läs mer »

Krafttillskott för hållbara affärer

I en snabbt föränderlig värld gäller det för företag och organisationer att veta vad som behöver göras – men också ha kompetens och kraft att göra nödvändiga förändringar.

Läs mer »

Hälsa behöver skapas tidigt i livet

Förekomsten av både typ 2-diabetes och obesitas ökar kraftigt i Sverige och världen. Med kärnkompetens inom diabetesvård känner Novo Nordisk ett ansvar att hjälpa sjukvårdssystem med en hållbar strategi för detta växande samhällsproblem.

Läs mer »

Uppdrag: att finansiera exportindustrins omställning

Det krävs stora investeringar för att nå målet om nettonollutsläpp av växthusgaser 2045. Det gäller inte minst industri­sektorn. Svensk Export­kredit (SEK) har statens uppdrag att finansiera omställningen genom svenska exportörer, deras underleverantörer och utländska kunder.

Läs mer »

Datadrivna företag är mer framgångsrika

AI kan vara avgörande för att accelerera den gröna omställningen och därmed säkra konkurrenskraften. Det behövs mod att välja rätt tillämpning och stärka kompetensen inom AI, särskilt på ledningsnivå.

Läs mer »

Öppnar dörren för vätgas i stor skala 

Vätgas har länge betraktats som en av framtidens viktigaste gröna energibärare. Redan 2027 kan Sveriges första lokala system för
produktion, lagring och distribution av vätgas stå klart i Helsingborg.

Läs mer »

Vägval AI

Generativ AI-teknik är mycket lovande för företagen. Men vi ska inte tro att den införs över en natt, menar Rachana Shanbhogue.

Läs mer »

Digitala anlöp kapar väntetiderna

GÖTEBORGS HAMN | Göteborgs hamn har tagit en tätposition bland världens hamnar när det gäller hållbarhet. En viktig del i omställningen är en långtgående digitalisering och ett ökat användande av AI för att minska emissioner och förbättra effektiviteten.

Läs mer »
En man cyklar på en gata framför en väggmålning föreställande en kvinna i traditionell städerskeklädsel. Kvinnan drar upp ett skynke som täcker väggen och sopar in skräp bakom det.

ESG – en skenhelig gimmick

ESG-märkningen av fonder har vuxit fram som ett svar på investerares
önskan om att bidra till en bättre värld. Men strategin fungerar inte.
Den måste trimmas och befrias från sken­helighet, skriver Henry Tricks.

Läs mer »
Picasso med sin dåvarande partner, Françoise Gilot på en strand. Picasso håller ett parasoll över huvudet på Françoise Gilot.

Picasso värderas om

Picasso var ett geni – och
ett odjur. Går det att skilja det ena från det andra? Frågan är felaktigt formulerad. Den slutsatsen drar Claire Dederer i sin nya provocerande bok Monsters.

Läs mer »

Smarta elnät säkrar distributionen

ÖRESUNDSKRAFT | Framtidens smarta elnät redan idag? I nordvästra Skåne storsatsar Öresundskraft på att med hjälp av digitalisering skapa ett intelligent elnät för effektiva och säkra elleveranser.

Läs mer »

Nu kan vi göra skillnad på riktigt

ÖRESUNDSKRAFT | – Vi siktar på att redan 2027 vara i gång med storskalig infångning av koldioxid från avfallsförbränning. Därmed är vi på allvar med och sätter agendan för framtidens klimatpositiva affärer, säger Soraya Axelsson på Öresundskraft.

Läs mer »
Flygfoto över Göteborgs hamn

Fortsatt tillväxt trots snålblåst

GÖTEBORGS HAMN | Göteborgs Hamn växer starkt – trots orosmoln som krig, inflation och pandemi. Under 2022 ökade den hanterade godsmängden med 10 procent och trenden håller i sig även första kvartalet 2023.

Läs mer »

Dags att samla kraft

För att fossila bränslen ska kunna ersättas med grön energi ställs helt nya krav på lagringskapacitet.

Läs mer »
Porträtt Brian Eno

Kulturen ger kraft att förändra världen

Klimatförändringarna påverkar många områden och konst- och kulturrörelser ger människor möjlighet att mötas och tillsammans förändra världen. Från The World Ahead 2023 publicerad i The

Läs mer »
Porträtt Wilma Emanuelsson

Hon byggde med koder när andra byggde lego

Wilma Emanuelsson, 18 år, fick idén till ett digitalt läshjälpmedel
när hon deltog i ett hackaton. ”Jag har en kompis med dyslexi och
jag tänkte: Vad skulle hända om man kunde höra den text man ser?”

Läs mer »
Klara Andreasson och Anders Forslund är grundare av Heart Aerospace

Där svensk flyghistoria skrivs

Två minuter hade Anders Forslund på sig en marsdag 2019 i Silicon Valley med 400 av världens största investeraränglar framför sig. Klara Andreasson vågade knappt andas. Skulle någon våga satsa på två unga svenskars idé om att tillverka eldrivna passagerarflygplan i Göteborg?

Läs mer »

Därför är det svårt att inte vara ond

Företagsledare som vill prioritera både lönsamhet och långsiktig hållbarhet har ett tufft jobb. Exklusivt för Världen Om förklarar Alasdair Ross varför.  Artikeln publicerades ursprungligen i

Läs mer »

Smarta it-lösningar ger handlingsutrymme

ATEA | Många företag brottas just nu med skenande priser och ovissa
marknadsutsikter. Det gör att det är lätt att agera i affekt när man
egentligen behöver vara både handlingskraftig och långsiktig.

Läs mer »

Är oljebolagens tid förbi?

PREEM | Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Kan oljebolagen vara
en del av lösningen eller är de snart förpassade till historien? Magnus Heimburg, VD och koncernchef på Sveriges största drivmedelsföretag Preem, ger sin syn på saken.

Läs mer »
Kamouflerat militärfartyg på havet under första världskriget

Krigslist på villovägar

Även om många länder fortsätter att spionera, sprida propaganda och utföra sabotage, är den militära vilseledningens konst på tillbakagång.

Läs mer »
rivieran i Frankrike

Private Banking förenklar utlandsflytten

NORDEA PRIVATE BANKING | Drömmer du om att vakna upp någonstans där solen är varmare,
espresson lockar och språket har en annan melodi? För dig som tar steget och flyttar utomlands för en period – oavsett om du är entreprenör, pensionär eller idrottsproffs – finns Nordea Private Banking där för att hjälpa dig.

Läs mer »

Samarbete ger nytt hopp för demenssjuka

LIF | BioArctic ligger i framkant när det gäller forskning kring läkemedel för behandling av Alzheimer. Potentialen är stor och målet är att bli nästa stora svenska biofarmabolag.

Läs mer »
Äldre man med kryckor i handen sitter i en ljus fåtölj. En kvinna i samma ålder sitter på ryggstödet och håller fram en mobiltelefon mot mannen. Tillsammans tittar de på skärmen och ler.

Bättre livskvalitet – med digital teknik

ATEA | Ökad digitalisering är en viktig pusselbit för att klara framtidens äldre­omsorg. ”Vi måste använda vår personal till rätt saker när personalbristen blir allt mer akut”, säger Johan Lindström,
förvaltningschef i Eskilstuna kommun.

Läs mer »