Avancerad immunterapi – Skyddar genom att stärka immunförsvaret

ISR | Svenska life science-bolaget Immune System Regulation, ISR, utvecklar läkemedelsplattformar som kan revolutionera behandlingen av HIV, hepatit B och vissa cancersjukdomar. I pipeline fi nns även ett inhalationsvaccin mot covid-19.
coronavirus i mikroskop
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Detta är en annons från ISR

Rötterna för life science-bolaget ISR finns i forskningsmiljöerna på Karolinska Institutet. Bolaget har specialiserat sig på läkemedelskandidater baserade på egenutvecklade ”plattformar” som stimulerar immunsystemet att stå emot exempelvis virus- och bakterieangrepp samt vissa cancer sjukdomar.

På dessa plattformar utvecklar ISR nu tillsammans med svenska och internationella aktörer en handfull läkemedelskandidater mot bland annat HIV, hepatit B, tumörsjukdomar som spridd urinblåscancer samt ett inhalerbart vaccin mot coronavirus som covid-19.

– Vi är ett relativt litet bolag med en ovanligt bred produktportfölj, förklarar Ola Winqvist, vd på Immune System Regulation samt professor i molekylär immunologi och överläkare i klinisk immunologi. Förklaringen är att vi har valt att fokusera på egna plattformsprogram som kan användas i fl era olika sammanhang, säger Ola Winqvist.

– Det gör att vi kan arbeta med flera olika spår parallellt i samarbete med mer nischade aktörer i Sverige och internationellt. Just nu har vi två  läkemedelskandidater inom HIV, där fas II-studier pågår på specialiserade HIV-kliniker i Tyskland efter ett tillfälligt stopp på grund av coronapandemin under våren.

I det ena fallet handlar det om en studie på patienter som står på bromsmedicin och inte har några mätbara virusnivåer i blodet. Förhoppningen är att kunna slå ut viruset helt.

– Den andra studien genomförs på patienter som blivit resistenta mot bromsmedicinering och därmed kommit till vägs ände i behandlingen. Vi ser båda spåren som oerhört viktiga. 10 procent av alla HIV-smittade i världen har utvecklat resistens mot bromsmedicinerna och totalt handlar det om flera miljoner människor.

Dessutom pågår utveckling av ett nytt hepatit B-läkemedel tillsammans med kinesiska InnoStar Biotech samt en helt ny typ av inhalerbart vaccin, som kan användas mot olika typer av coronavirus som SARS-CoV-2.

– Det som sker på vaccinsidan saknar motstycke genom den enorma satsning som görs på kort tid, säger Ola Winqvist. Vi har dock valt en annan angreppspunkt som kan fungera mot alla typer av coronavirus, inte bara covid-19-viruset utan också på eventuella framtida varianter.

Det handlar om ett vaccin som består av ett frystorkat pulver med tre komponenter som är skräddarsytt för inhalation vid ett tillfälle. Vaccinet, som tagits fram tillsammans med svenska TCER, riktar sig specifikt mot virusangrepp i lungorna, en av de allvarligaste komplikationerna vid svår covid-19.

– Fördelarna med vår vaccinkandidat är att den är relativt billig, lätt att transportera och förvara eftersom den i princip består av ett pulver som aktiveras i en vanlig inhalator, ungefär som när man tar astmamedicin. Det gör att vaccinet kan göras tillgängligt i princip överallt utan långa kostsamma kylkedjor. Därmed kan vi nå en utsatt patientgrupp även i fattigare länder.

ISR fokuserar på avancerad immunterapi och filosofin är lika enkel som den är banbrytande, anser Ola Winqvist. Han har ägnat 30 år åt att studera och förstå de komplexa mekanismer som styr vårt immunförsvar.

– Nu omvandlar vi den kunskapen till praktisk användning i klinik inom flera olika områden och vi ser en mycket stor potential för flera av våra läkemedelskandidater. Även när det gäller cancerbehandlingar.

– Det handlar om samma princip, att få kroppens egna försvarsmekanismer att effektivare angripa tumörcellerna även i senare faser av behandlingen.

Med ökad kunskap om biologin som ligger bakom virusinfektioner och tumör tillväxt kommer vi att få fler och mer effektiva läkemedel i framtiden, säger Ola Winqvist:

– Det är en ohyggligt spännande utveckling där vi vill spela en pådrivande roll. Därför hoppas vi på ett fortsatt nära samarbete med både akademi och industri för att ta till vara den unika kompetens vi har på life science-området.

Vaccin mot coronavirus

ISSRR vaccin mot mot coronavirus består av ett frystorkat pulver med tre komponenter som inhaleras vid ett tillfälle. Det innebär att det är förhållandevis billigt, lätt att transportera och förvara – och därmed kan bli tillgängligt även i fattigare länder.

34

miljoner människor beräknas vara HIV-smittade. Var tionde beräknas vara resistent mot bromsmedicinering. ISR genomför nu studier på ett medel som kan avaktivera smittade immunceller hos HIV-patienter. 

Fakta om ISR

Immune System Regulation är ett innovationsdrivet läkemedels- och forskningsbolag inom immunterapi. Bolaget fokuserar på klinisk och preklinisk forskning för att utveckla en antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.