Bättre livskvalitet – med digital teknik

ATEA | Ökad digitalisering är en viktig pusselbit för att klara framtidens äldre omsorg. ”Vi måste använda vår personal till rätt saker när personalbristen blir allt mer akut”, säger Johan Lindström, förvaltningschef i Eskilstuna kommun.
Kvinna konverserar med läkare via bärbar dator

Detta är en annons från Atea

Eskilstuna är en av de tio kommuner som har utsetts till modellkommun för digitalisering inom äldreomsorgen av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

– Digitalisering är en stor fråga som många kommuner har jobbat med länge. Covid-19-pandemin har inneburit att acceptansen för ny teknik har ökat snabbt. Därför är vi glada att vi kan få samarbeta med Atea som har en helhetssyn på digitala hjälpmedel, säger Johan Lindström, förvaltningschef i Eskilstuna.

Ofta talar man om att digitalisering sparar pengar. Johan Lindström ser det inte riktigt så.

– Vi måste använda vår personal till det som tillför värden och verkligen kräver personlig omvårdnad.

En arbetsuppgift som tar mycket tid för personalen är medicinutdelning. Med en medicingivare i hemmet kan fl er äldre sköta sin medicinering själva.

I covid-19-pandemin har den här typen av teknik visat sig extra värdefull. Både för att hushålla med extra knappa personalresurser och minska smittrisken för de äldre. Med nya automatiska hjälpmedel kan den äldre själv mäta blodtryck, puls eller blodsocker hemma i bostaden.

– Smarta tekniska lösningar kan också fungera förebyggande och göra det möjligt för äldre att bo kvar hemma längre, säger Malin Sölsnaes, chef Äldreomsorg, Atea. Hon har själv en bakgrund inom äldreomsorg och socialförvaltning, precis som många andra i Ateas äldreomsorgsteam.

En lösning som också kan öka tryggheten hemma är den digitala assistenten Lilly, som kan fråga hur den äldre mår och hjälpa till att ringa upp sjuksköterska eller anhöriga om det behövs.

– Tekniken kan tillföra många plus värden till äldreomsorgen, konstaterar Malin Sölsnaes.

Världsledande datacenter

Microsofts svenska datacenter kommer vara bland de mest hållbara i världen när de står klara 2021. Den nya datacenterregionen, som omfattar Gävle, Sandviken och Staffanstorp, möter upp den växande efterfrågan som finns från organisationer på tillgång till hållbara molntjänster med högre hastighet och tillförlitlighet.

Digitala hjälpmedel

Individuellt anpassad kommunikation och distansmonitorering i hemmet.

Medicinsignering är ett digitalt och mobilt stöd för personalen som säkerställer god vård och omsorg för den äldre.

Digital assistent som kan underlätta vardagen i äldreomsorgen.

Det digitala fikarummet gör det lätt att koppla upp sig mot vänner och anhöriga med en app.

Språkstöd via en app som kan ge anställda i välfärden möjlighet till bättre språkkunskaper.