Behöver du finansiering för export eller hållbar omställning?

SEK | Svensk Exportkredit (SEK) finansierar svensk exportnäring samt omställningsprojekt både i Sverige och utomlands.

Som ett statligt bolag med drygt 60 års erfarenhet av finansiering på komplexa marknader är vi en trygg och stabil finansieringspartner.

Läs mer på www.sek.se

Exempel på vad SEK kan finansiera

Energi

​• Sol, vind och vatten
• Transmission, distribution och transformatorstationer​
• Batteritillverkning och energilagring

Specialkonstruktioner

• Mobilnät
• Sjukhus och sjukvårdsutrustning​​
• Broar, vägar och tunnlar​​

Transport

• Fordon
• Järnväg – signalsystem och tåg
• Sjöfart och hamnar

SEK i siffror

CA 60

LÄNDER

CA 275

MILJARDER KRONOR
I UTLÅNINGSPORTFÖLJ

91 %

KUNDNÖJDHET