Mer läsning från ANNONS

Skogsindustrin lyfter hamnvolymerna

Den globala ekonomin är under inbromsning – men trafiken i Göteborgs hamn fortsätter öka. Draglok är exporten, och då bland annat svensk skog och skogsprodukter som ökat markant under de tre första kvartalen i år.

Läs mer »
Flygbild på en kraftstation som ligger på ett grönt fält.

Rekordorder på svensk kraftöverföringsteknik

147 miljarder kronor och 2 000 nya jobb. Hitachi Energy landade
nyligen ett av Sveriges största exportkontrakt någonsin, vilket kraftigt ökar antalet arbetstillfällen. Den gröna omställningen driver på utvecklingen av nya högeffektiva elnät, så den starka tillväxten lär fortsätta.

Läs mer »

Miljardsatsning  på förnybart  flygbränsle

Flygtrafiken hämtar sig starkt efter pandemin, men har fortfarande en lång väg att gå i den gröna omställningen. Nu investerar svenska Preem 5,5 miljarder kronor för att producera biobaserat flygbränsle som ska motsvara halva den svenska förbrukningen – redan 2027.

Läs mer »

Krafttillskott för hållbara affärer

I en snabbt föränderlig värld gäller det för företag och organisationer att veta vad som behöver göras – men också ha kompetens och kraft att göra nödvändiga förändringar.

Läs mer »

Hälsa behöver skapas tidigt i livet

Förekomsten av både typ 2-diabetes och obesitas ökar kraftigt i Sverige och världen. Med kärnkompetens inom diabetesvård känner Novo Nordisk ett ansvar att hjälpa sjukvårdssystem med en hållbar strategi för detta växande samhällsproblem.

Läs mer »

Uppdrag: att finansiera exportindustrins omställning

Det krävs stora investeringar för att nå målet om nettonollutsläpp av växthusgaser 2045. Det gäller inte minst industri­sektorn. Svensk Export­kredit (SEK) har statens uppdrag att finansiera omställningen genom svenska exportörer, deras underleverantörer och utländska kunder.

Läs mer »

Datadrivna företag är mer framgångsrika

AI kan vara avgörande för att accelerera den gröna omställningen och därmed säkra konkurrenskraften. Det behövs mod att välja rätt tillämpning och stärka kompetensen inom AI, särskilt på ledningsnivå.

Läs mer »

Öppnar dörren för vätgas i stor skala 

Vätgas har länge betraktats som en av framtidens viktigaste gröna energibärare. Redan 2027 kan Sveriges första lokala system för
produktion, lagring och distribution av vätgas stå klart i Helsingborg.

Läs mer »

Digitala anlöp kapar väntetiderna

GÖTEBORGS HAMN | Göteborgs hamn har tagit en tätposition bland världens hamnar när det gäller hållbarhet. En viktig del i omställningen är en långtgående digitalisering och ett ökat användande av AI för att minska emissioner och förbättra effektiviteten.

Läs mer »

Smarta elnät säkrar distributionen

ÖRESUNDSKRAFT | Framtidens smarta elnät redan idag? I nordvästra Skåne storsatsar Öresundskraft på att med hjälp av digitalisering skapa ett intelligent elnät för effektiva och säkra elleveranser.

Läs mer »

Nu kan vi göra skillnad på riktigt

ÖRESUNDSKRAFT | – Vi siktar på att redan 2027 vara i gång med storskalig infångning av koldioxid från avfallsförbränning. Därmed är vi på allvar med och sätter agendan för framtidens klimatpositiva affärer, säger Soraya Axelsson på Öresundskraft.

Läs mer »
Flygfoto över Göteborgs hamn

Fortsatt tillväxt trots snålblåst

GÖTEBORGS HAMN | Göteborgs Hamn växer starkt – trots orosmoln som krig, inflation och pandemi. Under 2022 ökade den hanterade godsmängden med 10 procent och trenden håller i sig även första kvartalet 2023.

Läs mer »

Smarta it-lösningar ger handlingsutrymme

ATEA | Många företag brottas just nu med skenande priser och ovissa
marknadsutsikter. Det gör att det är lätt att agera i affekt när man
egentligen behöver vara både handlingskraftig och långsiktig.

Läs mer »

Är oljebolagens tid förbi?

PREEM | Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Kan oljebolagen vara
en del av lösningen eller är de snart förpassade till historien? Magnus Heimburg, VD och koncernchef på Sveriges största drivmedelsföretag Preem, ger sin syn på saken.

Läs mer »
rivieran i Frankrike

Private Banking förenklar utlandsflytten

NORDEA PRIVATE BANKING | Drömmer du om att vakna upp någonstans där solen är varmare,
espresson lockar och språket har en annan melodi? För dig som tar steget och flyttar utomlands för en period – oavsett om du är entreprenör, pensionär eller idrottsproffs – finns Nordea Private Banking där för att hjälpa dig.

Läs mer »

Samarbete ger nytt hopp för demenssjuka

LIF | BioArctic ligger i framkant när det gäller forskning kring läkemedel för behandling av Alzheimer. Potentialen är stor och målet är att bli nästa stora svenska biofarmabolag.

Läs mer »
Äldre man med kryckor i handen sitter i en ljus fåtölj. En kvinna i samma ålder sitter på ryggstödet och håller fram en mobiltelefon mot mannen. Tillsammans tittar de på skärmen och ler.

Bättre livskvalitet – med digital teknik

ATEA | Ökad digitalisering är en viktig pusselbit för att klara framtidens äldre­omsorg. ”Vi måste använda vår personal till rätt saker när personalbristen blir allt mer akut”, säger Johan Lindström,
förvaltningschef i Eskilstuna kommun.

Läs mer »

Inhalerbart vaccin ger hopp för tredje världen

ISR | Närmare 8 miljarder doser vaccin mot SARS Cov-2 har hittills administrerats globalt och hälften av
jordens befolkning har fått minst en dos. Men i världens fattigaste länder har bara några få procent av befolkningen fått tillgång till vaccin.

Läs mer »

”Det behövs ett samlat grepp på elmarknaden”

FORTUM | Sverige har som mål att nå netto noll utsläpp av CO2 senast 2045. För att klara omställningen beräknas elanvändningen i det närmaste fördubblas. Den stora frågan är bara – hur skapar vi en marknad som svarar mot både dagens och framtidens behov?

Läs mer »
Provrör i medicintillverkning

Unik global kraftsamling

LIF | Coronapandemin har ställt världen inför enorma utmaningar. Men tack vare en
kraftsamling av aldrig skådat slag är nu de första vaccinen mot covid-19 på gång – på rekordtid. Med de nya
vaccinerna kommer också erfarenheter som i framtiden kan rädda miljontals liv.

Läs mer »
Illustration börstavla

Alla tiders Stockholmsbörs

NASDAQ | 2020 blev inte som vi hade förväntat oss. Vårt samhälle har ställts inför sällan skådade utmaningar. Effekten på världsekonomin har varit därefter. Världens börser upplevde den kraftigaste turbulensen sedan finanskrisen 2008.

Läs mer »
Arkitektskiss föreställande Sara kulturhus i Skellefteå

Arkitektur för en klimatpositiv framtid

WHITE ARKITEKTER | Cirkulär arkitektur, klimat-neutral design och planering för hållbara livsmiljöer. Det är nyckelfrågor för att minska klimatpåverkan av byggna-der och stadsplanering, menar White Arkitekter.

Läs mer »
Kvinna konverserar med läkare via bärbar dator

Bättre livskvalitet – med digital teknik

ATEA | Ökad digitalisering är en viktig pusselbit för att klara framtidens
äldre omsorg. ”Vi måste använda vår personal till rätt saker när
personalbristen blir allt mer akut”, säger Johan Lindström,
förvaltningschef i Eskilstuna kommun.

Läs mer »
Medicinproduktion

Unik global kraftsamling

Coronapandemin har ställt världen inför enorma utmaningar. Men tack vare en kraftsamling av aldrig skådat slag är nu de första vaccinen mot covid-19 på gång – på rekordtid. Med de nya vaccinerna kommer också erfarenheter som i framtiden kan rädda miljontals liv.

Läs mer »
Vy över Stockholm

Framtiden är klimatpositiv

Stockholmarna får el, värme och kyla och blir samtidigt av med avfall tack vare Stockholm Exergis mål om en klimatpositiv verksamhet redan 2025.

Läs mer »
En man laddar bil på gata

Leasa miljöbilen för en grönare resa

Många blir överraskade över att det kan vara förmånligare att leasa en dyrare bil med ny grön miljöteknik. Autolease har mål om 80 procent nya laddbara bilar redan nästa år.

Läs mer »
Vegetarisk soppa i djup tallrik

Först med hållbarhetsdeklaration på mat

Vi konsumenter vill veta hur maten vi köper påverkar vår planet och människorna som tillverkar maten, men det är inte helt enkelt att hitta den informationen när vi handlar. Det problemet har Coop hittat en lösning på. I mars 2021 lanseras Coops hållbarhetsdeklaration i alla butiker.

Läs mer »
Erik Alfredsson

Redo för fossilfria transporter

Kraven på hållbara vägtransporter ökar från konsumenter och transport­köpare, och svensk transportnäring har goda möjligheter att bli en föregångare. Tekniken för att köra fossilfritt finns på plats, men nu krävs politiska beslut och stora offentliga investeringar.

Läs mer »

Nya vägar för att angripa virus

Samtidigt som den globala läkemedelsindustrin arbetar för högtryck med att ta fram specifika läkemedel och vaccin mot covid-19 går det svenska life science-bolaget Immune System Regulation, ISR, en helt annan väg.

Läs mer »
Hand håller medicinampull

Efterfrågechock på läkemedel

Läkemedelsförsörjningen har stått i centrum för coronakrisen. Just nu pågår en aldrig tidigare skådad kraftansträngning för att få fram vaccin. Men samtidigt pågår en annan kris i det tysta. Antibiotikaresistens skördar 700 000 liv varje år.

Läs mer »

Beredd på det oväntade

AI, artificiell intelligens, är ett nytt redskap i verktygslådan för företag som vill göra bättre prediktioner. Men det finns fallgropar, enligt Olle Engdegård, chef för prediktiv modellering på UC.

Läs mer »