Mer läsning från Native Världen 2021

Provrör i medicintillverkning

Unik global kraftsamling

LIF | Coronapandemin har ställt världen inför enorma utmaningar. Men tack vare en
kraftsamling av aldrig skådat slag är nu de första vaccinen mot covid-19 på gång – på rekordtid. Med de nya
vaccinerna kommer också erfarenheter som i framtiden kan rädda miljontals liv.

Läs mer »
Illustration börstavla

Alla tiders Stockholmsbörs

NASDAQ | 2020 blev inte som vi hade förväntat oss. Vårt samhälle har ställts inför sällan skådade utmaningar. Effekten på världsekonomin har varit därefter. Världens börser upplevde den kraftigaste turbulensen sedan finanskrisen 2008.

Läs mer »
Arkitektskiss föreställande Sara kulturhus i Skellefteå

Arkitektur för en klimatpositiv framtid

WHITE ARKITEKTER | Cirkulär arkitektur, klimat-neutral design och planering för hållbara livsmiljöer. Det är nyckelfrågor för att minska klimatpåverkan av byggna-der och stadsplanering, menar White Arkitekter.

Läs mer »
Kvinna konverserar med läkare via bärbar dator

Bättre livskvalitet – med digital teknik

ATEA | Ökad digitalisering är en viktig pusselbit för att klara framtidens
äldre omsorg. ”Vi måste använda vår personal till rätt saker när
personalbristen blir allt mer akut”, säger Johan Lindström,
förvaltningschef i Eskilstuna kommun.

Läs mer »