Mer läsning från Globalt

Tobias Alfvén, barnläkare

Utvecklingens paradox: Du nya sköna värld

”Sverige skulle kunna skapa radikala pilotprojekt för andra länder att ta efter”, säger Tobias Alfvén, barnläkare, forskare och ord­förande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa.

Läs mer »
Mariam Claeson, barnläkare, Världsbanken

Otålig optimist

Nästan hela sitt yrkesliv har svenska läkaren Mariam Claeson
outtröttligt arbetat för barns och kvinnors hälsa i världen. Kliniskt, ja, men under en stor del av sin karriär har hon sett till att finnas där det finns både kunskap och pengar att påverka system och beslutsfattare.

Läs mer »