Mer läsning från Världen 2023

Porträtt Brian Eno

Kulturen ger kraft att förändra världen

Klimatförändringarna påverkar många områden och konst- och kulturrörelser ger människor möjlighet att mötas och tillsammans förändra världen. Framväxande system syns inte alltid. Det ligger i

Läs mer »