Därför är mRNA-läkemedel framtiden

Den mRNA-teknik som först användes i coronavirusvaccinerna har enorm potential på andra områden, hävdar Ugur Sahin och Ozlem Tureci, grundare av Biontech.
Illustration av Ugur Sahin och Ozlem Tureci
distansarbete Från The World Ahead 2022 publicerad i The Economist, översatt av InPress. ©2021 The Economist Newspaper Limited. Alla rättigheter förbehållna.

Från The World Ahead 2022 publicerad i The Economist, översatt av InPress. ©2021 The Economist Newspaper Limited. Alla rättigheter förbehållna.

Den snabba utvecklingen av många olika covid-19-vacciner är en prestation utan motstycke i historien och har gett oss en väg ur pandemin. Men fler goda nyheter är på väg. Den viktiga roll som vacciner baserade på budbärar-RNA, mRNA, har spelat för framgångarna förebådar en ny era för utvecklandet av behandlingsmetoder för andra sjukdomar.

Genombrottet för mRNA skedde tack vare ett 30 år långt vetenskapligt samarbete som gjorde det möjligt att omvandla ett lovande koncept till en kraftfull och flexibel biofarmaceutisk plattform. Vi tror att en tredjedel av alla nya godkända läkemedel baseras på mRNA om 15 år.

Istället för att förlita sig på komplexa och tidskrävande fermenteringsprocesser för läkemedelstillverkning, förvandlar mRNA-behandlingar mottagarens egna celler till läkemedelsfabriker.

”Vi tror att en tredjedel av alla nya godkända läkemedel kommer att vara baserade på mRNA om 15 år.”

Varje mRNA-molekyl är ett recept som instruerar cellerna att tillverka ett specifikt protein. Vårt covid-19-vaccin får celler att tillverka det spikeprotein som finns i coronavirusets yttre lager, vilket sätter igång immunförsvaret så att det därefter kan känna igen och försvarasig mot viruset.

Banbrytande teknik

För läkemedelsindustrin är det här en viktig händelse som kan jämföras med den rekombinanta DNA-tekniken – som gjorde det möjligt att tillverka läkemedel som insulin – eller monoklonala antikroppar i laboratoriefermentorer för mer än 40 år sedan.

När mRNA-tekniken börjar användas på bred front i form av lättillgängliga läkemedel, lär branschen förändras i grunden – liksom världshälsan. Covid-19-vaccinerna som baserades på mRNA har bevisat att metoden fungerar och på ett säkert sätt kan förebygga infektionssjukdomar. Att ett säkert och effektivt vaccin kunde utvecklas på mindre än tolv månader, mitt i en pandemi, och sedan tillverkas i stor skala, pekar mot att mRNA-vacciner kommer att spela en viktig roll i världens framtida pandemiberedskap, en fråga som ligger högt på många regeringars dagordning.

Det banar också väg för att mRNA-vacciner ska kunna sättas in mot andra infektionssjukdomar. Många befintliga vacciner mot sådanasjukdomar skulle kunna göras om med hjälp av mRNA, och därigenom bli mer effektiva. Vi tror att mRNA-teknikens mångsidighet ger möjligheter att till och med bekämpa hittills obesegrade sjukdomar.

För malaria och tuberkulos Biontech ser nu bortom covid-19 och investerar i mRNA-vaccinprogram för exempelvis malaria, tuberkulos och hiv, sjukdomar som fortfarande skördar många liv i låginkomstländer.

Utsikten att kunna tillämpa mRNA-teknik ingjuter hopp i kampen mot dessa plågor. Pandemin har tvingat människor att samarbeta. De projekt som startas präglas av samarbete mellan organisationer som WHO, internationella tillsynsmyndigheter och finansieringsorgan, stödda av experter som har forskat på patogener i mer än 30 år. De första mRNA-baserade vaccinkandidaterna för ovan nämnda sjukdomar börjar sannolikt testas kliniskt under 2022 och 2023.

Vi står också inför alltmer utmanande hälsoproblem på global nivå, som åldersrelaterade sjukdomar i utvecklade länder och ett växande behov av överkomlig primärvård i låginkomstländer. Vi kan bara tackla utmaningarna med hållbar innovation som är mångsidig och kostnadseffektiv, och gör det möjligt att skräddarsy behandlingar av sällsynta sjukdomar. Vi tror att de behoven kan mötas av mRNA.

I den välfyllda verktygslåda som mRNA-tekniken erbjuder finns en alltmer diversifierad portfölj av mRNA-format, där vissa kan föröka sig inuti celler, och en mängd olika sätt att leverera mRNA till olika organ och celler i kroppen. I framtiden skulle mRNA-läkemedel kunna användas till individualiserad cancerbehandling, regenerativ medicin och många olika sjukdomar som allergier, autoimmuna och inflammatoriska tillstånd.

Vad mRNA åstadkommer härnäst

Manegen är krattad för en ny hälsoteknikindustri som kommer att rita om den bioteknik-farmaceutiska kartan. Här blir det viktigt att ledare inom hälsoteknik välkomnar och stöder nya utmanare på marknaden. 

Fortsatta investeringar i innovation och framväxt av en kultur av samarbete och korsbefruktning krävs för att denna nya bransch ska kunna förändra folkhälsan. Den nya generationen aktörer inom ”techpharma” kan förändra världshälsan under 2022 – och i framtiden.

Läs också

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Anmäl dig här och bli bland de första att få tillgång till nya artiklar från Världen Om och The Economists material på svenska.