Det goda livet

Vad är det viktigaste för bättre livskvalitet för så många som möjligt när vi är framme vid målgången för FN:s Agenda 2030? Det är lätt att fastna i storslagna visioner på internationell nivå, men översatt till lokal verklighet, hur kan man bidra med konkret omvandling – till exempel i Sveriges näst största stad?
– Antalet bilar i städer behöver minska samtidigt som behovet av resande och transporter ökar. En paradox som gör att man måste tänka om, säger Thomas Andersson.

Artikeln publicerades ursprungligen i Magasin Göteborg, producerad av InPress.

Text Ulrica Segersten  Foto Samuel UnéusDet finns
förresten 300 städer i Europa och drygt 200 i Göteborgs-storlek i USA. Svaren om vad som krävs för det goda livet kan förstås variera, men ganska många torde vara överens om att människors resor och förflyttning av varor måste ske utan fossila utsläpp och att det goda livet inte kan ske på bekostnad av andra människors och framtida generationers möjligheter att blomstra. Och det som krävs för att en växande stad ska kunna locka invånare, investerare och företag.

Men vägen mot grönare, utsläppsfria städer måste börja med både plan och handling som tillräckligt många lyckas enas kring.

– Det här klarar vi bara om det offentliga, akademin och näringslivet tar initiativ tillsammans för att skapa en utsläppsfri stad till 2030, säger Maria Strömberg avdelningschef på Kluster och Innovation på Business Region Göteborg. Både hon och Thomas Andersson, chef med ansvar för Göteborgs-mobiliseringen inom Volvo Cars, har varit med från början i det som anses vara en världsunik omvandling av en stad, kallad  Gothenburg Green City Zone.

– Det unika är att vi kör all in från början med systemövergripande lösningar i zonen som ska nå målen till 2030, för att kunna skapa modeller för klimatneutrala städer i Sverige – och resten av världen, säger Thomas Andersson.

– Det viktiga är att vi nu öppnar upp Göteborg som en testbädd för nya innovationer som hjälper oss att skapa en levande, växande stad med noll utsläpp. Både tekniska innovationer och affärsmodeller för att till exempel få bort tung trafik och varutransporter från city kan testas live här. Det finns företag både i Sverige och hela världen som just nu jobbar med sådana innovationer och vi välkomnar dem att samskapa med oss, säger Maria Strömberg.

Det är inte tekniken som är den stora utmaningen, menar Thomas Andersson. Många av de tekniska lösningarna finns i stort sett redan på plats.

– Det är systemförändringar som är det svåra. Det är som att försöka ta hem Champions League när tekniska och kommersiella lösningar ska testas i verkliga stadsmiljöer där invånarna bor och lever sina vardag-liga liv i en stad som byggdes för 400 år sedan.

Det är inte sällan som just kriser får fart på inno-vationer som pyrt under ytan. Även klimatförändringen kan vara en sådan. På 1970-talet var det oljekrisen. 1972 höll dåvarande vd:n för Volvo, PG Gyllenhammar, ett tal på FN:s första miljökonferens, faktiskt i Stockholm, om att företag som Volvo måste vara en del av lösningen.

Därför är det så viktigt med röster som Greta Thunberg som är otåliga och kräver handling
istället för snack, menar Thomas Andersson.

– Vår ärliga ambition är att vara handlingsinriktade, men handling som bygger på en hållbar affärsidé. Förbudsvägen är kortsiktig, även om det också kan krävas i vissa fall.

Man kan ju ändå tycka att det är lite märkligt att fordonsföretag är med och driver en utveckling som syftar till att minska antalet bilar i världens stadskärnor.

Men det är en tydlig trend att flera globala fordonstillverkare ser sig mer som mobilitetsföretag än något annat, samtidigt som det i sig skapar affärsmöjligheter.

– Vi är övertygade om att antalet bilar i städer behöver minska. Med det sagt kan vi samtidigt
konstatera att behovet av transporter och att kunna resa kommer att öka. Så vi måste hitta nya lösningar. Bildelnings-koncept är såklart en väg.

Till exempel räknar man med att 15 procent av fordonstrafiken i städer består av att leta parkeringsplatser. I San Francisco står p-letandet för upp till 50 procent av trafiken. 95 procent av tiden står bilen stilla.

– Självklart är det extra intressant för Volvo Cars att testa omställningar i vår egen hemstad även om det också finns ett viktigt affärsperspektiv med att kunna växla upp demonstrationerna till tillämpning i övriga Sverige och världen. Lyckas vi i Göteborg kommer vi också att kunna lyckas globalt.

Man kan likna zonen vid en demonstrationsmiljö där företag, samhällsaktörer, akademi och institut samverkar och testar ny teknik för både produkter och tjänster för hållbar stadsutveckling. Det sker i tre olika områden som har helt olika karaktärer.

Ett område i zonen är evenemangsstråket runt Korsvägen där ett stort antal besökare och företagare av olika slag rör sig för att besöka Svenska Mässan, Scandinavium och Liseberg. Där planeras dessutom för ännu fler attraktioner, som upplevelsecentret World of Volvo, upplevelsehotell och en vattenpark på Liseberg som kommer att dra ytterligare besökare till Göteborg. Det samtidigt som staden mer eller mindre förbjuder fossila utsläpp hur många fler besökare man än lyckas locka hit.

Ett annat testområde i zonen är Lindholmen med science park och stor koncentration av högteknologiska företag.

– Det är magiskt att få chansen att komma hit till Lindholmen och känna den internationella miljö som attraherar internationell kompetens till Göteborg och Sverige. Lindholmen Science Park har stor potential att i innovationssystemet knyta ihop små och stora företag, sade Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv, när han tidigare under våren var på besök för att prata om coronaeffekterna för näringslivet.

– Vi måste inse att vi är små i världen, men vi har förmågan att få ihop olika delar av samhället kring gemensamma mål. Det är en styrka. När vi tillåter att utveckla spetskompetenser i koncentrerade miljöer kan det bli en stor konkurrensfördel för Sverige.

I det tredje testområdet, Forsåker i Mölndal, som ska nå noll procent fossila utsläpp, där bor man framför allt. Och om man ska få barnfamiljen att åka hållbart från förorten till exempel till Liseberg, måste lösningen vara smidigare och mer bekväm än att ta bilen hela vägen. I idealfallet skulle barnfamiljen erbjudas en sömlös mobilitetstjänst som innebär helt friktionsfritt resande. Inga väntetider, inga köer, inga gråtande barn, inget letande efter parkeringsplatser.

Den som lyckas utveckla ett ekosystem för mobilitetsl-ösningar som är lika praktiskt och bekvämt som Spotify är för musik, kommer att ha löst en av fram-tidens knäckfrågor. Därför är det inte så konstigt att både Volvo Cars M och Lynk&Co med flera satsar stort för att utveckla mobilitetstjänster. För städer som Göteborg växer. Bara här ska 120000 nya jobb skapas till 2035 utöver dagens 550 000, och antalet turister och besökare ska fördubblas till 2030.

Thomas Andersson räknar med att omvandlingen kommer att locka tvärvetenskaplig forskning inte minst tack vare att Chalmers, Göteborgs Universitet och Handelshögskolan i Göteborg är med.

– Jag tänker att det vore intressant att forska om samarbetsandan i Göteborg går att exportera. 

Gothenburg Green City Zone

… är en världsunik satsning av en rad tunga
aktörer för ett klimatneutralt transportsystem som sträcker sig från Lindholmen längs med evenemangsstråket vid Korsvägen och hela
vägen till Forsåker i Mölndal. Här ska ny
teknik testas som gör det möjligt för en del
av Göteborg att ha 100 procent utsläppsfria transportsätt till 2030.

Bakom initiativet står Göteborgs Stad genom Business Region Göteborg, Volvo Cars och RISE Research Institutes of Sweden. Ett flertal av stadens bolag och förvaltningar är engagerade samt Chalmers tekniska högskola, Göteborgs Handelshögskola/Göteborgs Universitet, Svenska Mässan samt Mölndals Stad med flera förvaltningar och bolag samt Johanneberg Science Park.

Läs också