Digitala anlöp kapar väntetiderna

GÖTEBORGS HAMN | Göteborgs hamn har tagit en tätposition bland världens hamnar när det gäller hållbarhet. En viktig del i omställningen är en långtgående digitalisering och ett ökat användande av AI för att minska emissioner och förbättra effektiviteten.

Göteborgs hamn är Skandinaviens viktigaste nav för transporter av gods till och från hela världen. I hamnen görs varje år drygt 6 000 fartygsanlöp och här passerar mer än hälften av all containertrafik till och från Sverige. 

– Det innebär att det ska till ett avan­cerat logistikpussel till sjöss och i hamnen för att så effektivt och hållbart  som möjligt ta emot, lossa och lasta alla fartyg, säger Fredrik Rauer, ansvarig för Port Control i Göteborgs hamn.

Redan 2021 lanserade hamnen ett digitalt kajplaneringsverktyg för smartare, säkrare och mer effektiva anlöp.

– Det har gjort att vi kunnat korta liggtiderna vid kaj och skapa bättre flöden till och från fartygen, och på så vis sparat både tid och pengar för våra kunder samtidigt som utsläppen från hamnverksamheten kunnat minskas.

I februari 2024 tas nästa stora digitaliseringssteg av fartygs­anlöpen när systemet Digital Port Call sjösätts. Digital Port Call är en delvis AI-baserad plattform där alla berörda aktörer – från speditörer och personal ombord till lotsar och båtsmän – i realtid kan ha koll på tillgängligheten i hamnen. Därmed kan ruttplaneringen optimeras, vilket minimerar kostsamma vänte­tider och minskar koldioxidutsläppen. 

– Med digitala anlöp kan vi skapa smartare och mer effektiva logistikkedjor med en ännu bättre förut­sägbarhet än i dag, säger Fredrik Rauer. Därmed sparar alla parter tid och pengar, samtidigt som vi kan minska emissionerna med minst 1 000 ton CO2-utsläpp varje år. Vi ser det som en vinn-vinn-situation för alla aktörer i Göteborgs hamn – och för klimatet.

Fakta om Göteborgs Hamn

Göteborgs hamn är Skandinaviens största godsnav. Under 2022 passerade 53 procent av all containertrafik i Sverige Göteborgs hamn. 2022 ökade godsvolymen i hamnen med 7 procent till totalt 885 000 TEU (twenty-foot equivalent units).

Göteborgs Hamn AB investerar 600 miljoner kronor för att utveckla fossilfria logistikkedjor och hållbara energilösningar. Målet är att minska koldioxidutsläppen i hamnen med 70 procent fram till 2030.

Digital Port Call, utvecklat i samarbete med finska Awake AI, är en del av Göteborgs hamns satsning på att skapa fossilfria transportkedjor baserade på forskning och innovativ teknik.

Fredrik Rauer, ansvarig för Port Control i Göteborgs hamn.
Fredrik Rauer, ansvarig för Port Control i Göteborgs hamn. Foto: Göteborgs Hamn