Vaccin mot covid-19 ger en injektion av hopp

Snart inleds historiens mest omfattande vaccinationsprogram.
Illustration av vaccinspruta

Från The World In publicerad i The Economist, översatt av InPress.
©2020 The Economist Newspaper Limited. Alla rättigheter förbehållna.

I början av 2020, under coronavirusets första härjningar i världen, var det få som trodde att ett vaccin skulle komma på plats i närtid. När utvecklingsarbetet började betonades svårigheterna som väntade. Därför är det så anmärkningsvärt att världen nu, i slutet av året, sannolikt bara är några månader från att ha tillgång till ett eller flera vaccin. Att detta kan sägas med sådan säkerhet hänger ihop med de varierande angreppssätten. Den äldsta metoden är att ta viruset – i det här fallet SARS-COV-2 – och manipulera det på något sätt så att det inte orsakar sjukdom när det ges. Detta kan göras genom att försvaga det eller till och med döda det helt och hållet. Bioteknikbolaget Codagenix framställer ett försvagat vaccin av den här typen. Viruset lever, men dess förmåga att kopiera sig själv har begränsats. Två kinesiska kandidater – en från Sinovac och den andra från Sinopharm – använder inaktiverade versioner av SARS-COV-2. På senare tid har genetisk ingenjörskonst ökat möjligheterna.

Det senaste åren har genteknik breddat utbudet av vacciner. En populär metod är att ta annat, ofarligt virus och använda det som transportsystem för att leverera en nyckelkomponent av SARS-COV-2-viruset. Denna ”ulv i fårakläder”-teknik används i ett av de ledande vaccinerna från läkemedelsjätten AstraZeneca. Vaccinet är baserat på ett adenovirus från schimpanser. Det infekterar celler och instruerar dem att tillverka spikeprotein för SARS-COV-2, vilket lär immunsystemet att känna igen det verkliga viruset.

Mest spännande av alla är nukleidsyravaccinerna, där en gen som kodar för en del av viruset injiceras direkt i kroppen. Virusdelen tillverkas sedan inuti kroppen med hjälp av de instruktioner som medföljer, vilket också det tränar immunsystemet. De två ledande vaccintillverkarna Pfizer och Moderna använder denna nya metod. Om den fungerar väntas det bli lättare att masstillverka denna typ av vaccin än andra.

Stanley Plotkin vid University of Pennsylvania, som uppfann vaccinet mot röda hund, säger att det han har sett hittills av covid-vaccinerna pekar på att de som genererar respons på spikproteinet kommer att skydda människor som exponeras för viruset från att utveckla covid-19, åtminstone på kort sikt. Det som är mindre klart är om den här vaccintypen förhindrar människor att bli bärare av viruset och föra det vidare till andra.

Nödtillstånd för vacciner utfärdas sannolikt i slutet av 2020, men tillgången kommer att vara extremt begränsad. Under första kvartalet 2021 kommer vaccintillverkarna att ha mer data som gör det möjligt för tillsynsmyndigheterna att vidga användningen av dessa nya vacciner. Efterfrågan kommer fortfarande att vara enormt mycket större än tillgången – ett problem som består under 2021.

Det kommande året innebär svåra politiska och offentliga diskussioner om prioriteringar. Även om det finns oro för nationalism, blir en av överraskningarna med 2021 att många länder lyckas samarbeta kring produktion och distribution av vaccin. Med Covax-initiativet, som fler än 170 länder har skrivit under, hoppas man undvika den obehagliga och självdestruktiva situation som rådde under 2020 när länder bjöd över varandra i kampen om skyddsutrustning och respiratorer. Projektet gör det möjligt för rika länder att subventionera vaccin åt fattigare länder, med som inledande mål att vaccinera 3 procent av befolkningen i alla medlemsstater. Första linjens hälso- och sjukvårdspersonal vaccineras först. Förhoppningen är att vaccinationstäckningen är uppe i 20 procent i slutet av året, med fokus på riskgrupper.

Några länder som ser ut att få överskott på vaccin, som USA och Storbritannien, kommer att försöka vaccinera så många som möjligt före vintern 2021. Det lär resa etiska frågor eftersom de flesta länder kommer att behöva tänka mer strategiskt. Det går att få pandemin under kontroll utan att vaccinera alla. Enligt Unesco, det FN-organ som organiserar den globala distributionen av vaccin, blir allmän vaccinering inte aktuellt under de ”inledande åren” av utbrottet.

Nada Sanders, professor i flödesekonomi vid North­eastern University, konstaterar att tillgången till vaccin inte innebär att vaccinationer påbörjas omedelbart, efter­som så mycket annat måste organiseras. Det finns oro för tillgången på allt ifrån medicinska glasbehållare till injektionsnålar. Sanders påpekar att leveranskedjan måste byggas upp för hela världen, och uttrycker oro för att det kan ta längre tid än väntat. Analytiker vid banken UBS befarar att förpackandet av vaccindoser för distribution är en av de värsta flaskhalsarna, följt av trans­porten. Allt detta ställer till problem under 2021.

Och det finns en slutlig komplikation. De första vaccinerna kommer att behöva hållas kylda under distributionen. För närvarande anländer minst 25 procent av alla vacciner i försämrat skick på grund av problem med kylförvaring.

En sak är säker: vaccinerna kommer, men de fördelas ojämnt, både inom och mellan länder, helt enkelt för att distributionsproblemet är så enormt. Under det kommande året kommer många människor att ha svårt att förstå varför deras närstående dukade under för en sjukdom som det finns ett vaccin mot. Under 2020 har heroiska ansträngningar resulterat i att vaccin togs fram på några månader i stället för år. Under 2021 krävs nya hjälte­dåd för att ta dem från laboratoriet till vårdcentralen.

Läs också

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Anmäl dig här och bli bland de första att få tillgång till nya artiklar från Världen Om och The Economists material på svenska.