Evigt medelålders

Under 2020 når mänsklighetens medianålder för första gången över 30 år.
Medelålders kvinna plockar torkad frukt i mataffär

Från The World In publicerad i The Economist, översatt av InPress.
©2020 The Economist Newspaper Limited. Alla rättigheter förbehållna.

Foto: ColourboxGuldåldern för sånger om generationskamp inföll på 1960-talet. Låtar som The Times They are a-Changin av Bob Dylan, My Generation av The Who och Five to One av The Doors rasade inte bara mot de medelålders och äldre – de förutsåg faktiskt att de skulle utrotas. Sångarna kunde känna sig säkra på det delvis av demografiska orsaker. 1965 var USA ett ungt land med en medianålder på 28 år – och det blev ännu yngre. Som Jim Morrison uttryckte det i Five to One ”They got the guns/But we got the numbers”.

Tiderna har verkligen förändrats. USA:s medianålder är nu 38 år, och medianen för vita icke spansktalande är sex år högre. Världen går snabbt åt samma håll. Även om vissa länder fortfarande är extremt unga – medianåldern i Niger är 15 år – håller nästan alla på att åldras. 2020 kommer medianpersonen för första gången i historien att vara äldre än 30 år.

Två krafter ligger bakom denna förändring. Den förs­ta, och viktigaste, är det demografiska åldrandet över lag. I takt med att de globala födelsetalen sjunker och livstiden förlängs, växer andelen äldre i befolkningen. Den andra anledningen är att många människor just har gått från 20-åringar till 30-åringar. Enligt FN:s demografer har ingen annan femårig åldersgrupp under det gångna decenniet vuxit snabbare än 30–34-åringarna, som har gått från 506 miljoner till 606 miljoner i världen. Mer än hälften av 30-åringarna är kinesiska och indiska. Den stora kohort som föddes på 1980-talet och drogs till städerna i början av det här århundradet, och därigenom påskyndade Asiens industriella utveckling, börjar nu stadga sig och oroa sig för skolavgifter.

Ett resultat är att världen kommer att ha färre energiska arbetare. Den globala populationen av 20-åringar växer knappt, och om man undantar Afrika – där de flesta unga inte kan hitta vettiga jobb – minskar den. Företagen kommer att reagera genom att automatisera mer. En forskningsrapport av två amerikanska ekonomer, Daron Acemoglu och Pascal Restrepo, visar att länder med relativt gammal arbetskraft (som Tyskland och Japan) förlitar sig på industrirobotar mer än yngre länder (som USA) gör.

Revolution?
Även politiken förändras. Demonstranter och barrikadbyggare brukar i oproportionerligt hög grad vara unga och barnlösa. Även om gatuprotester kan sätta rege­ringar i äldre länder, som Frankrike och Ukraina, i gungning får de större genomslag i yngre länder. Den arabiska våren 2011 kunde delvis hänföras till den stora mängden arbetslösa unga människor i Nordafrika och Mellanöstern. Men den regionen åldras, och några länder har redan passerat sina mest rebelliska år. Medianiraniern är nu 32 år, mediantunisiern 33 år. Visst kan de gå ut och protestera på gatorna, men de måste fixa barnvakt först.

I mogna demokratier blir politiken däremot mer instabil. Trots att de har rykte om sig att vara extremister är ungdomar i västvärlden ofta mer moderata än de äldre. Opinionsundersökningar av tankesmedjan Pew visar att 55 procent av millenniegenerationen i USA betecknar sig själva som politiskt moderata eller orienterade mot mitten. Varje annan kohort – Generation X, babyboom-generationen, den åldrade ”tysta generationen” – har en mer extrem politisk åskådning, oftast till höger. Det var äldre väljare, inte yngre, som satte en mänsklig demoleringskula i Vita huset och sprängde Storbritanniens konstitutionella ordning i luften genom att rösta för brexit 2016.

Detta vithåriga uppror kan mycket väl fortsätta. När länder åldras behövs fler yngre arbetare för att hålla företagen i gång och betala pensioner. Den uppenbara lösningen vore att släppa in fler invandrare. Men äldre är ofta våldsamt negativa till det, och kommer att straffa regeringar som tar till den lösningen. För att parafrasera Morrison: they got the guns, and the numbers too. 

Läs också