Fortsatt tillväxt trots snålblåst

GÖTEBORGS HAMN | Göteborgs Hamn växer starkt – trots orosmoln som krig, inflation och pandemi. Under 2022 ökade den hanterade godsmängden med 10 procent och trenden håller i sig även första kvartalet 2023.
Flygfoto över Göteborgs hamn

Elvir Dzanic, vd för Göteborgs Hamn säger att man arbetat hårt för att bli allt vassare i konkurrensen med andra hamnar.

– Nu kan vi se att det har gett ett bra utfall, både när det gäller volymer och omställningen till mer hållbara transporter, säger han. Effektivitet och hållbarhet i vår verksamhet går hand i hand och ökar i förlängningen konkurrenskraften för svensk handel och industri. 

Göteborgs Hamn brukar beskrivas som Sveriges port mot världen – inte utan anledning. En tredjedel av den svenska utrikeshandeln tar vägen över Göteborgs Hamn och omkring hälften av alla transporter av containers och drivmedel tar samma väg. 

– Står verksamheten still i Göteborgs Hamn stannar Sverige inom 72 timmar, säger Elvir Dzanic. Snabbast skulle vi se effekten i handeln med dagligvaror och drivmedel samt inom industrin, men väldigt snart skulle även en rad andra samhällsviktiga funktioner drabbas. 

Porträtt av Göteborgs Hamns Vd Elvir Danzanic
– 2020 fanns det inga tunga ellastbilar att köpa. Vid nästa årsskifte kommer vi att ha ett 100-tal tunga eldrivna lastbilar i trafik till och från Göteborgs Hamn, säger vd Elvir Dzanic.

Göteborgs Hamn är ett godsnav av vital betydelse inte bara för Sverige, utan för hela Skandinavien. Inom  50 mils avstånd finns tre huvudstäder, 70 procent av all industri och nästan alla viktiga logistikhubbar. 

– Vi har en stor fördel av att kunna ta emot oceangående fartyg, men vår viktigaste konkurrensfördel är just läget som gör det möjligt att utnyttja ett finmaskigt nät av logistikkorridorer som täcker in hela Sverige, framför allt via järnväg. 

Tillväxt, klimatomställning och digitalisering är tre nyckelbegrepp som präglar utvecklingsarbetet. 

– Tillväxten behövs för att vi ska nå volymer som gör att vi kan vara konkurrenskraftiga, säger Elvir Dzanic. Digitaliseringen är ett effektiviseringsverktyg som kan bidra till att minimera väntetider och optimera transporterna. Klimatnyttan, som går hand i hand med effektiviseringen, är en grundbult i allt vi gör, från stora investeringar till det dagliga utvecklingsarbete som bedrivs i nära sam­arbete med våra kunder. 

De kommande tio åren investeras drygt 6 miljarder kronor för att kunna ta emot större fartyg och mer gods. Muddringar, nya kajer, nya terminaler och en kraftfull utbyggnad av infrastrukturen för elektrifiering och hantering av gröna bränslen som vätgas, e-metanol och biogas är några tunga investeringsposter.

– Vi ligger redan i dag i framkant internationellt när det gäller att erbjuda lösningar som möjliggör gröna transporter och de kommande åren intensifierar vi det arbetet.

Efterfrågan på gröna transportlösningar har ökat kraftigt de senaste åren och den utvecklingen har vi bara sett början på, menar Elvir Dzanic.

– Inget företag som sysslar med hållbar produktion vill i dag transportera sina produkter på ett icke hållbart sätt. Det gör att det finns en enorm utvecklingspotential för omställning där Göteborgs Hamn tillsammans med kunderna vill ta en ledande position. 

Unikt samarbete för omställning

Göteborgs Hamn samarbetar med Volvokoncernen, Scania och Stena Line för att inom ramen för Tranzero Initiative minska de klimatpåverkande utsläppen till sjöss, i hamn och på land med
70 procent till 2030. 

22

miljoner ton energiprodukter passerar varje år Göteborgs Hamn. Det motsvarar halva förbrukningen i Sverige under ett år.

Visste du att ...

… Nordens första publika ladd- och tankstation för el och vätgas för tunga fordon öppnades i Göteborg i vintras? Den kombinerade ladd- och tankstationen ligger vid Vädermotet i Göteborgs Hamn.

40

miljoner ton gods hanterades i Göteborgs Hamn under 2022, en ökning med 10 procent jämfört med 2021.

Fakta om Göteborgs Hamn

Göteborgs Hamn ägs av Göteborgs stad och har som främsta uppdrag att stärka näringslivet, både lokalt och nationellt, samt skapa konkurrensfördelar för nordisk industri.

5800

anlöp gjordes i hamnen under 2022. Det är 9 procent fler än året innan.