Framtiden är klimatpositiv

Stockholmarna får el, värme och kyla och blir samtidigt av med avfall tack vare Stockholm Exergis mål om en klimatpositiv verksamhet redan 2025.
Vy över Stockholm

Detta är en annons från Stockholm Exergi

Stockholm fortsätter att växa men utsläppen minskar faktiskt. Faktum är att stockholmarna skapar en stor del av sin egen värme själva. Stockholm Exergi har nämligen ställt om sin verksamhet  att utvinna energi ur restavfall, och att återvinna energi från avloppsvatten och datahallar. Samtidigt arbetar man hårt för att minska utsläppen från kraftvärmeverken genom att fasa ut fossila bränslen. I år stängdes den sista koleldade pannan för gott, och all planerad användning av kol upphör helt. En sorteringsanläggning vid kraftvärmeverket byggs i Brista för att sortera ut plast, metall och matavfall så att ingenting som kan återvinnas förbränns.

Porträtt Ulf Wikström
Ulf Wikström

För att nå målet om en klimatpositiv verksamhet saknas dock en negativ pusselbit. Hållbarhetschef Ulf Wikström:

– Det viktigaste för en hållbar verksamhet är att bli klimatpositiv, inte bara neutral. Medan klimatneutralitet innebär noll utsläpp, innebär en klimatpositiv verksamhet att aktivt bidra till att minska mängden växthusgaser i atmosfären. Det kräver att vi producerar negativa utsläpp.

Under hösten 2019 invigdes den första forskningsanläggningen för bio-CCS i Hjorthagen: En teknik som fångar in koldioxid som frigörs vid el- och värmeproduktion och permanent kan lagra den flera kilometer ner i jordskorpan. 

Samtidigt som man utforskar möjligheterna med bio-CCS, har Stockholm Exergi en testanläggning för produktion av biokol i anslutning till fjärrvärme. Biokolet, som fungerar som en liten kolsänka, är förkolnat växtmaterial som används som jordförbättrare på odlingar.

Biokolet blir till när man förbränner biomassa, trädgårdsavfall från stockholmarna med hjälp pyrolys. Processen genererar värme, som blir till fjärrvärme, men innebär att det inte bildas någon koldioxid, som vid vanlig förbränning. Istället binds koldioxiden i biokolet. Det blir en stabil, säker och hållbar kolsänka som ökar jordens bördighet och gör så att det växer bättre.

Som en del av kretsloppet som värmer Stockholm är invånarna per automatik en del av arbetet för att nå det klimatpositiva målet.

Hallå där ...

Erik Dahlén

Erik Dahlén, FoU-ansvarig på Stockholm Exergi, blickar in i framtiden – och konstaterar att Bio-CCS är närmare än du kan tro.

– Vi ska ha en driftsatt anläggning för Bio-CCS 2025. Koldioxiden som absorberas där kommer att neutralisera hela Stockholmstrafiken, motsvarande 1,5 procent av Sveriges utsläpp. Tekniken är etablerad och har funnits sedan 1950-talet. Vi ser inga tekniska hinder – utmaningen är i så fall finansieringen.

Hur ska finansieringen lösas?
– Redan nu ser vi ett tydligt intresse från marknaden och från politiskt håll. Den tydligaste indikationen är den Klimat­politiska Vägvalsutredningen, som föreslår att staten ska upphandla CO²-negativitet.

Koldioxiden som fångas in pumpas ner i berggrunden. Hur mycket CO² får plats där?
– Det finns mer utrymme för att pumpa ner CO², än det finns CO². Vår CO² pumpas ner i sandstensformationer under havsbotten och kan förvaras mineraliserade i miljoner år. Det blir som ett kretslopp.