Göteborgs hamn säker konjunkturmätare

GÖTEBORGS HAMN | Det blåser fortfarande stark medvind för Göteborgs hamn. Godsvolymerna fortsätter öka med fordons- och tillverkningsindustrin som draglok.
Flygbild över Göteborgs hamn

Hur vindarna blåser i Göte­borgs hamn är en tydlig värdemätare på hur det går för svensk ekonomi. Via kajerna i hamnen passerar en stor del av svensk export och import och här märks det direkt när konjunkturen svänger.

Trots pandemieffekter, inflation och ett ansträngt transportsystem fortsätter godsvolymer i Göteborgs hamn att öka.

– I dagens oberäkneliga omvärld har många av våra konkurrenter ute i Europa det tufft, men vi har kunnat öka volymerna och ta marknadsandelar på en vikande marknad. Det är ett styrkebesked, säger Jacob Minnhagen, affärsutvecklare på Göteborgs Hamn AB.

Under 2022 ökade den totala godsvolymen i Göteborgs hamn kraftigt och tendensen håller i sig även under det första kvartalet i år med en total tillväxt på 6 procent i containervolym.

– Det är framför allt exportindustrin som svarar för tillväxten, säger Jacob Minnhagen. Fordonsexporten ökade med 4 procent under första kvartalet och är fortfarande överraskande stark med tanke på att det varit stora problem med komponentbrist.

Däremot kunde man redan under hösten 2022 se tecken på att container­importen börjar mattas av.

– Under första kvartalet 2023 låg importen via Göteborgs hamn 20 procent lägre än samma kvartal 2022.

Viktiga framgångsfaktorer för Göteborgs hamn är det gynnsamma logistik­läget, stordriftsfördelar och tillgången till hållbara logistikkedjor.

– Digitalisering, elektrifiering och stora investeringar i infrastrukturen ger viktiga konkurrensfördelar, säger Jacob Minnhagen. Hållbarhetsaspekten är i dag affärskritisk och kommer att bli ännu viktigare framöver, vilket gynnar Göteborg hamn.

Så blåser vindarna i Göteborgs hamn

Godsvolymerna i Göteborgs hamn är en viktig värdemätare hur det går i svensk ekonomi. Första kvartalet 2023 visade på en fortsatt stark tillväxt i exportvolymerna medan importen backade med 20 procent. Hanteringen av energiprodukter minskade med 12 %, huvudsakligen beroende på ökad lagerhållning.

+6%

Containervolym, TEU
225 000

+4%

Nya bilar
75 000

+23%

Torrbulk (ton)
108 000

-3%

Järnväg, TEU 
225 000

-5%

Ro/ro enheter
141 000

-12%

Energi (milj. ton)
4,6

(TEU = twenty-foot equivalent unit)

Fakta om Göteborgs Hamn

Göteborgs hamn är Skandinaviens största godsnav. Under 2022 hanterades drygt 40 miljoner ton gods i hamnen och det gjordes totalt 5 800 fartygsanlöp. Drygt hälften av all containertrafik i Sverige tar vägen via Göteborgs hamn.

– Fordons­exporten är fortfarande överraskande stark, säger Jacob Minnhagen.