Grön omställning kablas ut på export

Med garantier från EKN kan kabeltillverkaren NKT möta kraftigt ökad efterfrågan på grön energi i världen
Vy över havet med flertalet vindkraftverk och en himmel som är gul.

Energiomställningen har utlöst en boom i efterfrågan på elkablar som kan transportera grön energi över långa avstånd. Geopolitik har bidragit till att rita om energikartan, vilket också ökat behovet av högspänningskablar. 

NKT är en världsledande leverantör av just sådana kablar (HVDC) som krävs och som till exempel kan koppla samman havsbaserade vindkraftsparker med nationella elnät. Den kraftiga efterfrågan kräver stora investeringar och innebär risker för NKT själva, samarbetspartners och underleverantörer.

För en lekman kan elkablar tyckas vara en mogen teknik. Men kompetensen som krävs för att konstruera kablar som kan utnyttja och transportera extremt stora mängder energi från havsbaserade vindkraftsparker (som Hornsea i Nordsjön) har utvecklats i snabb takt de senaste åren.

I Sverige och Norden finns en stark samsyn i hela samhället om nödvändigheten av grön omställning som kräver ny teknik.

Eftersom den svenska regeringen har gett EKN ett tydligt uppdrag att bidra till klimatomställningen, var det naturligt för EKN att stödja både NKT och underleverantörer i deras exportsatsningar. De stämmer väl överens med de svenska ambitionerna för energiomställningen.

EKN:s gröna exportkreditgaranti låter exportföretag och banker försäkra transaktionsvärdet och dela risken. 

”Nordiska leverantörer kan dra nytta av en stark inhemsk efterfrågan på grön teknik”, säger Pär Granlund vid EKN.  

Louise Westh Naldal på NKT håller med. ”Den starka efterfrågan på kablar drivs av övergången till förnybar energi där ambitionerna skruvas upp avsevärt över hela Europa. Och havsbaserad vindkraft kan inte ske utan högspänningskablar”, säger hon.

Vy över New Yorks skyline.

70%

NKT har i samarbete med EKN tecknat ett kontrakt för ett kabel­projekt från Kanada till New York genom Champlain Hudson Power Express, som möjliggör att New York till 70 procent kommer att drivas av förnybar energi 2030.

”Det var ett tillfälle vi inte fick missa. Allt hängde på att vi fick hjälp med finansieringen.”

Världens största vindkraftspark Hornsea

Hornsea i Nordsjön, en av världens största havsbaserade vindkraftsparker, byggs nu ut i fas 3. NKT kommer att leverera HVDC-kablar med ett kontraktvärde på cirka 500 miljoner euro, stöttat av garantier från EKN. Hornsea 3 kommer att öka den totala kapaciteten för att försörja upp till 5 miljoner brittiska hem. Omvand­lings­stationerna i Hornsea-projektet produceras i Sverige av Hitachi Energy, som också samarbetar med EKN.

Visste du att 

• EKN är till för företag i alla branscher och storlekar
• Ingen affär är för liten för EKN
• Underleverantörer i export­affärer kan också använda EKN
• EKN täcker en större del av risken när säljaren eller köparen har grön verksamhet eller ställer om till grönt, i enlighet med EU:s taxonomi.

Det här gör EKN:

Delar bankens risk när banken ger lån/kredit till exportföretag
• Försäkrar företags risk mot att kunden utomlands inte betalar
• Försäkrar banker som ger lån till företag och projekt utomlands som köper svenska varor och tjänster.

www.ekn.se