Hälsa behöver skapas tidigt i livet

Förekomsten av både typ 2-diabetes och obesitas ökar kraftigt i Sverige och världen. Med kärnkompetens inom diabetesvård känner Novo Nordisk ett ansvar att hjälpa sjukvårdssystem med en hållbar strategi för detta växande samhällsproblem.
Novo Nordisk: Övervikt och obesitas hos barn angår alla.

Från det ögonblick vi föds påverkar miljön vilka vi blir. För Novo Nordisk ligger fokus just nu på två centrala frågor: hälsa i växande städer samt övervikt och obesitas hos barn. Strategin är att förebygga diabetes och övervikt innan de bryter ut.

Kathrine Bengaard Poulsen, vd Novo Nordisk i Sverige.
Kathrine Bengaard Poulsen, vd Novo Nordisk i Sverige.

Två av tre personer med typ 2-diabetes lever i städer. Det sätt som städer byggs, styrs och utformas på, förändrar vår livsstil och kan öka risken för typ 2-diabetes.

Novo Nordisk har myntat begreppet ”urban diabetes” för att i samarbete med University College i London och Steno Diabetes Center i Köpenhamn fokusera på den risk som ett liv i städer innebär. Tillsammans lanserade man ett globalt partnerskap med namnet Cities Changing Diabetes.

– I mer än 40 städer runt om i världen uppmärksammar vi typ 2-diabetes som en allvarlig hälsofråga, säger Kathrine Ben­gaard Poulsen, vd på Novo Nordisk i Sverige. 

Novo Nordisk arbetar med över 150 partners för att förbättra forskningen och påverka handlingsprogram som resulterar i insatser som direkt och positivt påverkar dem som arbetar i sjukdomens frontlinje.

Övervikt och obesitas hos barn

Enligt Unicef är 40 miljoner av världens barn under fem år överviktiga. Det placerar dem dels i riskzonen för att utveckla tidig typ 2-diabetes. Och dels löper de även stor risk för obesitas i vuxen ålder.

Barn med den här sjukdomsbilden riskerar också att möta utmaningar under en tid när de borde få blomstra och nå sin fulla potential. Att vara överviktig kan bidra till stigmatisering, dålig socialisering och känslomässiga svårigheter, och i vissa fall lägre utbildningsnivå.

Novo Nordisk arbetar tillsammans med Unicef med att förebygga övervikt och obesitas hos barn. 

Partner­skapet tar avstamp i Mexiko och Colombia, men med en bredare regional och global räckvidd för större genomslagskraft. Syftet är att ”skriva om berättelsen” om det före­byggande arbetet. Man behöver förflytta fokus från individuellt ansvar och skuldbeläggande till behovet av att förändra miljöer som främjar obesitas.

Om obesitas

Obesitas är en komplex kronisk sjukdom, och att gå ner i vikt handlar inte bara om att äta mindre och röra sig mer. I själva verket kan vikten påverkas av gener, fysiologi, miljö, jobb och utbildning, och vad som pågår i hjärnan.

48,6 miljarder

Den totala kostnaden i Sverige för övervikt (BMI 25–30) och obesitas
(BMI >30).

2045

Minska globala prevalensen av obesitas med 25 %, så skulle kurvan för den globala diabetes-prevalensen vända vid
10% år 2045

2x

Den globala förekomsten av obesitas har mer än fördubblats sedan 1975.

650 miljoner

människor runt om i världen lever
för närvarande med obesitas.