Sedan 1984 har InPress genomfört tidningsprojekt på uppdrag av företag som IBM, H&M, Toyota, Nokia, Ericsson, Skanska, 3M, AstraZeneca, Volvo Aero, Saab Ericsson Space, Norsk Hydro, SCA, Statoil, JM, SEB, Vattenfall, Nobel Biocare, Autoliv, Reuters och GE Healthcare.

Organisationer som FN, Hjärnfonden, Vetenskapsrådet, Göteborgs Universitet, Karolinska Institutet, Uppsala Universitet, Chalmers, Försvarshögskolan, Polisförbundet, Naturskyddsföreningen, Business Region Göteborg, Svenska Läkaresällskapet, LRF, Stockholms stad, Almega, LO, Kungliga Slotten, Transportarbetarföreningen, Hyresgästföreningen och Vårdförbundet har återkommande beställt tidningar av InPress.

Vi har även producerat tidningar på uppdrag av myndigheter som SIDA, Miljödepartementet, Näringsdepartementet, Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting.

Dessutom har vi arbetat tillsammans med ett flertal ambassader och länder i ett flertal tidningsprojekt, exempelvis Tysklands ambassad, Polens ambassad, Norges ambassad, Danmarks Ambassaden, Schweiz, Dubai, Estland och Litauen.


Vill du veta mer?

[tmm name=”stockholmsondag”]