Hélène Barnekow, vd Microsoft Sverige: ”Historisk digital acceleration just nu”

MICROSOFT SVERIGE | Stor satsning på datacenter för hållbara molntjänster
Porträtt av Microsoft Sveriges vd Hélène Barnekow
Hélène Barnekow, vd Microsoft Sverige.

Detta är en annons från Microsoft Sverige

Vi är just nu mitt uppe i den mest omfattande teknik­trans­formationen i mänsklighetens historia, säger Hélène Barnekow, vd på Microsoft Sverige.

Microsoft ser en stark utvecklingspotential för digitala plattformar just i Sverige.

– Vi är väldigt glada över att vi till­sammans med ett antal svenska partners nu stärker vår närvaro här med en ny datacenterregion i absolut världsklass, fortsätter Hélène Barnekow.

2021 öppnar Microsoft nya datacenter i Gävle, Sandviken och Staffanstorp. Data­centren blir världsledande när det gäller säkerhet och teknologi för hållbara molntjänster och drivs redan från start med 100 procent förnybar energi. Sverige­etableringen är ett led i Microsofts satsning på att utveckla säkra och hållbara molntjänster för både stora företag, organisationer, offentliga aktörer och privatpersoner.

– Vi är mitt uppe i en digital trans­formation som för alltid kommer att förändra vårt sätt att verka och arbeta, säger Hélène Barnekow. I den omställningen vill vi vara en pådrivande kraft och bidra till en positiv utveckling för individer, företag och samhällen.

Microsoft har sedan starten 1975 etablerat sig som pionjär och marknadsledare när det gäller mjukvarulösningar för produktivitet och kommunikation. De senaste åren har det skett en snabb och genomgripande digital transformation med en kraftigt ökande efterfrågan på snab­ba, säkra och hållbara moln­tjänster.

– Det som var omöjligt i går är plötsligt inte bara möjligt utan till och med nödvändigt för att vi ska kunna göra affärer och driva verksamhet på ett hållbart och konkurrenskraftigt sätt – och för att vi ska få vardagen och viktiga samhällsfunktioner att fungera bättre, säger Hélène Barnekow.

Den digitala omställningen gick på hög­­varv redan innan pandemin slog till – och har sedan dess formligen explo­derat.

– När det gäller digitalisering tvingades vi på två månader göra det som annars skulle ha tagit två år. Pandemin tvingade fram en enorm acceleration. Det visar extremt tydligt vilken potential digitaliseringen har för ett bättre och mer effektivt arbetsliv – och för att vi ska få ihop vardagen. Jag tror inte att någon vill gå tillbaka till det gamla. Framöver kommer vi att hitta mer flexibla lösningar för hur vi lever och arbetar.

För Microsoft ligger fokus inte bara på att ta fram teknik och mjukvara, utan i ännu högre grad på att skapa hållbara och säkra digitala plattformar som kan användas både för storskaliga AI-lösningar till gränsöverskridande samarbeten.

– Sverige ligger långt framme när det gäller innovationer, hållbarhet och IT. Det finns dessutom en stark samverkanskultur, understryker Hélène Barnekow. Det har varit viktiga faktorer för vår lokalisering av datacentren och kommer säkerligen också att bli framgångsfaktorer för nya spännande affärer och utveckling av nya arbetstillfällen, exempelvis inom spel­industrin men även inom mer traditionell industri.

Microsoft har länge haft en ambitiös hållbarhetsagenda och målen har steg för steg skruvats upp. Senast 2030 ska Micro­soft vara koldioxidnegativt och 2050 ska företaget ha kompenserat för all koldioxidpåverkan sedan starten 1975.

– Hållbarheten finns i Microsofts DNA och är vägledande i de stora satsningar vi nu gör. De svenska datacentren kommer exempelvis redan från start att drivas med förnybar energi och vi har tillsammans med Vattenfall utvecklat en modell för att säkra tillgången på förnybar el 24/7, där vi timme för timme kan följa energianvändningen. Dessutom ser vi till att avfallet hanteras cirkulärt, inklusive uttjänta servrar och annan hårdvara.

Det görs också stora sociala satsningar på de orter där datacentren etableras.

– Vi satsar bland annat på att ge 150 000 svenskar tekniska kompetensutvecklingsmöjligheter under det kommande året, dels för att fler ska kunna arbeta med IT, dels för att göra det möjligt för fler att vara med på den digitala resan. Mycket av vår framtida livskvalitet hänger ju på vad vi kan ta till oss digitalt, exempelvis inom vård, skola och arbetsliv. 

Världsledande datacenter

Microsofts svenska datacenter kommer vara bland de mest hållbara i världen när de står klara 2021. Den nya datacenterregionen, som omfattar Gävle, Sandviken och Staffanstorp, möter upp den växande efterfrågan som finns från organisationer på tillgång till hållbara molntjänster med högre hastighet och tillförlitlighet.

#SkillUpSweden syftar till att ge 150 000 svenskar tekniska kompetensutvecklingsmöjligheter under kommande år. Med initiativet vill Microsoft stärka arbetet med att höja Sveriges digitala kompetens och därmed landets framtida konkurrenskraft. #SkillUpSweden är en del av Microsofts globala arbete för att hjälpa 25 miljoner människor i världen att förvärva nya digitala färdigheter.

98 %

– upp till så mycket mer koldioxid-effektiva kan Microsofts molntjänster vara jämfört med traditionella serverlösningar, enligt en rapport från WSP.