”I slutet av 2021 kommer pandemin att vara över”

Bill Gates i exklusiv intervju med The Economists chefredaktör Zanny Minton Beddoes.
Bill Gates porträtt

Artikeln publicerades ursprungligen i Världen Om #1 2020, producerad av InPress.

Foto: Pontus Lundahl/TTEnligt Bill Gates
var världen inte speciellt väl förberedd för covid-19-pandemin. Faktiskt sämre än han hade förväntat sig. Många har sett hans föredrag från 2015 på Ted Talk då han tydligt lade fram argument för att världen inte är redo för nästa pandemi. Redan då föreslog han scenarioplanering.

– Men vi körde inte simuleringar, vi kunde ha gjort mycket mer, säger han i intervjun.

På frågan om vissa länder  lyckats bättre än andra, svarar Bill Gates ja. Skillnaderna är dramatiska.

– Sydkorea lyckades hålla nere antalet smittade och hälso­systemet i Vietnam gjorde bra ifrån sig. Asien har överhuvudtaget gjort bättre ifrån sig än förväntat.

Han tycker också att Sverige står ut som ett undantag. Huruvida det är som ett smart undantag eller inte, kommer vi att upptäcka så småningom.

Om anklagelserna mot Kina:

– De länder som först drabbas av ett nytt virus har den tuffaste utmaningen. Och visst kunde Kina ha ringt i larmklockan tidigare, men när de väl gjorde det var de snabba och gjorde bra ifrån sig. Antalet smittade hölls nere. Men de satte en ton som inte riktigt följer skolboken för pandemihantering. Det fanns ju inte mycket att falla tillbaka på kring hur människor reagerar på nedstängningar.

När det gäller pandemihanteringen i USA tycker Bill Gates att det är synd att den politiserats i så hög grad. Ett tydligt ledarskap har saknats. I vanliga fall borde CDC, Center for Disease Control and Prevention, ha hållit i taktpinnen.

Bill Gates är ändå optimistisk inför möjligheten att få fram fungerande massvaccin. Mer än 150 vacciner är under utveckling i världen och sex så kallade finalister genomför storskaliga kliniska tester. Brittisk-svenska läkemedelsbolaget AstraZeneca är ett av dem.

Bill och Melinda Gates har skänkt 350 miljoner dollar till utveckling av vaccin, framför allt i syfte att lindra effekterna av pandemin i låg- och mellaninkomstländer, och är villiga att skänka mer. Men privata pengar har sina begränsningar. Regeringarna behöver ta sitt ansvar, menar Bill Gates. Både för att själva distributionen kräver samarbete med olika länders hälsosystem – och för att skapa tillit och stöd i befolkningen.

En färsk gallupundersökning pekar på att var tredje amerikan inte kan tänka sig att ta ett godkänt vaccin. Vad innebär det för möjligheterna att skapa den nivå av flockimmunitet som krävs för att stoppa spridningen? Bill Gates svarar att det inte krävs att 90 procent vaccinerar sig för att nå tillräckligt hög immunitet i befolkningen.

– Om mellan 30 och 60 procent av befolkningen vaccineras kan den exponentiella spridningen stoppas. En nyckelfråga är hur det kommer att fungera för de äldre och gravida, säger han.

Konspirationsteorierna har florerat under pandemin. En inkluderar till och med Bill Gates själv.

– Jag är en person som är inriktad på vetenskap, så det är svårt för mig att förstå tankegången, men det vore olyckligt om konspirationsteorier gör att folk inte följer myndigheternas rekommendationer. Det är ingen överraskning att konspirationsteorier florerar i sociala medier. Jag menar, en pandemi och ett presidentval i USA samtidigt … Men jag hade ju inte kunnat före­ställa mig att just jag skulle figurera i konspirationsteorierna.

– Vi startade Bill&Melinda Gates Foundation för att rädda liv och jag känner mig så välsignad att ha resurser att göra det, så hur skulle jag kunna klaga? Jag processar inte teorierna som en attack mot mig personligen.

Bill Gates är en varm förespråkare för innovation. Hur ser han på teknikens roll under pandemin?

  Jag hade inte stora förhoppningar vad gäller smittspårning och där har tekniken spelat en underordnad roll, men uppkop­plingsmöjligheterna för distansarbete har varit viktiga för att minska de ekonomiska konsekvenserna. Jag menar, hur skulle det ha fungerat med det massiva Netflix-tittandet för fem år sedan, till exempel?

Några lärdomar som kan tjäna oss framöver, är enligt Bill Gates upptäckten att vi inte  nödvändigtvis måste göra alla de där affärsresorna och kanske inte heller behöver så stora kontorsytor som vi trodde. Och att det går att göra digital undervisning riktigt bra.

Andra upptäckter är att kommunikationen mellan medborgare och hälso- och sjukvården bör digitaliseras mycket mer och att det går att skapa en högre kvalitet i kontakterna. Bill Gates påpekar att det fortfarande finns mycket förbättringspotential i telemedicin.

Han menar att länder behöver skaffa sig bättre förmåga att skapa scenarier för hälso- och sjukvården, lite på samma sätt som deras försvarsmakter använder scenarioplanering för att förbereda sig för  militära angrepp.  Man behöver också kompetens att avslöja och spåra en patogen innan den sprids och skapar förstörelse och kaos.

Är det värsta över i låg- och medel­inkomstländerna nu?, frågar Zanny Minton Beddoes.

– Nej, de har fortfarande det värsta framför sig. Dessa länder har inga möjligheter att satsa stimulanspengar i storleksordningen 10 procent av BNP. De pengarna finns inte. Medborgarna lämnas att själva klara av en ännu svårare tillvaro med sämre tillgång till hälso- och sjukvård, utbildning och större orättvisa än innan.

– Det är återigen de fattigaste som kommer att lida mest av den här pandemin. 90 procent av dödssiffrorna för covid-19 kommer att utgöras av konsekvenserna av viruset, inte viruset i sig. Det handlar om miljontals döda och ett ökat antal barn under fem år som kommer att dö som konsekvens av svagare hälsosystem och ansträngda ekonomier i spåren av pandemin.

Hoppet finns enligt Bill Gates i innovationer för att både möta pandemier och konsekvenserna av klimatförändringar – en ännu större global utmaning att hantera.

– Vi behöver beslutsfattande som uppmuntrar innovationer. Det är viktigare än någonsin, konstaterar Bill Gates.

Läs också