Inhalerbart vaccin ger hopp för tredje världen

ISR | Närmare 8 miljarder doser vaccin mot SARS Cov-2 har hittills administrerats globalt och hälften av jordens befolkning har fått minst en dos. Men i världens fattigaste länder har bara några få procent av befolkningen fått tillgång till vaccin.

Detta är en annons från ISR

Ska vi på allvar rå på pandemin måste hela världens befolkning få tillgång till vaccin och dit har vi fortfarande mycket långt att gå, säger Ola Winqvist, vd på Immune System Regulation, ISR, som just nu utvecklar och testar ett inhalerbart vaccin mot SARS-CoV-2.

– Det behövs minst tio miljarder doser till globalt och för de allra fattigaste länderna handlar det om att få tillgång till ett vaccin som kan lagras och hanteras i rumstemperatur och som det är lätt att administrera utan specialutbildad personal. Där kan vi bidra med en lösning som, om allt går enligt planerna, kan bli en viktig del för att avsluta pandemin.

Flera läkemedelskandidater

ISR är ett life science-företag med rötterna i forskningsmiljöerna på Karolinska Institutet och bolagets vd Ola Winqvist är professor i molekylär i-mmunologi vid KI och överläkare i klinisk immunologi vid Karolinska sjukhuset.

– Vi är ett litet bolag med en bred produktportfölj, förklarar Ola Winqvist. Bakgrunden är att vi har valt att fokusera på egenutvecklade plattformsprogram som kan användas i flera olika sammanhang och i samarbete med andra nischade bolag i Sverige och internationellt.

ISR:s läkemedelskandidater är baserade på terapiplattformar som är utformade för att stimulera immunsystemet att stå emot exempelvis virus- och bakterieangrepp samt vissa cancersjukdomar.

– Vi arbetar tillsammans med våra samarbetspartners på flera spår sam-tidigt, men mot bakgrund av att pandemin fortfarande utgör ett så allvarligt hot så är det SARS-CoV-2-vaccinet som står högst på prioriteringslistan just nu. 

Inhalerbart vaccin

Tillsammans med det svenska bioteknikbolaget TCER har ISR utvecklat en plattform som inte bara kan fungera för vaccin mot SARS-CoV-2, utan även för andra virus som RS och influensa. ISR följer också via WHO utvecklingen av varianter av SARS-CoV-2 och kan snabbt ställa om till att modifiera vaccinet så att nya varianter inkluderas,  som den nyligen uppkomna omikron-varianten, om så behövs.

– Vi har valt en annan angreppspunkt än de stora läkemedelsbolagen genom att ta fram ett vaccin i form av ett frystorkat pulver med tre komponenter, ett spike-protein, en immunstimulerande adjuvant samt en inhalator i plast, förklarar Ola Winqvist. Vaccinet behöver bara tas vid ett tillfälle, du kan ta det själv lika enkelt som en dos astmamedicin och det kan lagras och hanteras i rumstemperatur, även i varma länder.

Dagens vaccin mot SARS-CoV-2 kräver en obruten kylkedja med temperaturer ända ned till minus 60 grader och hantering av utbildad personal, vilket gör det svårt att klara distributionen och hanteringen i tredje världen.

ISR har nyligen genomfört toxikologiska texter på människa för vaccinkandidaten mot SARS-CoV-2 och in vitroanalyserna pågår enligt plan.

Resultaten hittills stödjer att vårt vaccin är säkert och uppför sig som förväntat, säger Ola Winqvist. Vi väntar nu på patologi- och blodundersökningarna innan vi kan gå vidare med fas 1- och fas 2-studier. Samtidigt planerar vi för en stor fas 3-studie i Bangladesh med totalt 100 000 individer under 2022.

HIV-kandidater

Parallellt med utvecklingen av vaccinkandidaten mot SARS-CoV-2 arbetar ISR just nu med utveckling av flera olika läkemedelskandidater mot HIV.

– Den som avancerat längst är en kandidat där det pågår en studie på tre svenska och två tyska sjukhus med immunstimulering av patienter som står på bromsmedicin mot HIV, säger Ola Winqvist. Vi är i slutfasen av studien och räknar med att kunna kommunicera resultaten under 2022.

Övriga inslag i produktföljen är en läkemedelskandidat mot hepatit B och en plattform för behandling av vissa tumörtyper med hjälp av så kallad checkpoint-blockering, alltså genom aktivering av tumörspecifika T-celler.

– Vi är mitt uppe i en intensiv och spännande fas där vi ser en stor potential för nytänk inom viktiga terapiområden, och där vill vi spela en aktiv roll, säger Ola Winqvist på ISR.

Porträtt Ola Winqvist, vd ISR

”Vår vaccinkandidat består av ett frystorkat pulver som inhaleras vid ett tillfälle, det kan transporteras och lagras i rumstemperatur och administreras av patienten själv. Det är en lösning som kan bidra till att få vaccintäckning även i fattiga länder – något som är avgörande om vi ska rå på pandemin.”

Fakta om ISR

Immune System Regulation är ett innovationsdrivet läkemedels-utvecklingsbolag inom immun-terapi. Bolaget fokuserar på klinisk och preklinisk forskning för att utveckla en antiviral terapi-plattform inom immun-reglerande läkemedel. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.