Jan Eliasson: ”Ord kan rädda liv”

Han började tidigt samla på ord. De skulle visa sig bli minst lika viktiga verktyg som kullagren, som gav Jan Eliassons föräldrar levebröd under uppväxten i Kålltorp.
Porträtt Jan Eliasson
Göteborgssonen och diplomaten Jan Eliasson är en av huvudarkitekterna bakom FN:s Agenda 2030.

Krig, diplomati, resor och förhandlingar har varit en stor del av Jan Eliassons liv.

Artikeln publicerades ursprungligen i Magasin Göteborg, producerad av InPress.

Text: Ulrica Segersten • Foto: Anders Wiklund/TT

Ordet ”humanitär korridor” till exempel, kom till när Jan Eliasson var i Sudan 1993 och skulle förhandla om eldupphör i inbördeskriget. Nöden var enorm och FN hade inte fått komma in med förnödenheter. ”Vi räddade liv med ord”, har Jan Eliasson berättat. 

Att komma på vilka ord som kan rädda liv i dessa dagar, gör förmodligen 81-årige Jan Eliasson rastlös. 

Krig, diplomati, resor och förhandlingar har varit en stor del av luften han andats. Bara en pandemi fick honom att varva ned efter tiden som vice generalsekreterare i FN. Han utnyttjade tiden till att skriva boken om sitt liv och sin karriär som politiker och diplomat. 

Pandemins effekt fortsatt oklar

När jag når Jan Eliasson har Folkhälsomyndigheten precis meddelat att covid-19 inte längre är en samhällsfarlig sjukdom. 

”En frihetens dag”, kommenterar Jan Eliasson. 

– Pandemin introducerade en osäkerhet vi inte kunde hantera först. Vi har ännu inte analyserat klart vad den kommer att betyda.

Analys är bara förnamnet när Jan Eliasson som en av arkitekterna bakom FN:s hållbarhetsagenda skulle ta sig an ”verktygslådan för att reparera världen”. Det tog sammanlagt fyra år.

– Då Agenda 2030 skrevs under i närvaro av påven Fransiscus den 25 september 2015 skedde ett mirakel. 

2015 var ett viktigt år för FN – och världen. Senare detta år skrev man även under Parisavtalet.

– Jag vill hävda att de 17 målen är en handlingsplan även för att möta klimatkrisen. Vi fick ett överlevnadspaket för mänskligheten.

Samarbete är nyckeln till att lyckas

Jan Eliasson är däremot tydlig med att de globala målen aldrig blir verklighet om de enskilda aktörerna och länderna inte agerar lokalt. Parlament, företag, akademin och civilsamhället behöver inse att vi alla sitter i samma båt och är ömsesidigt beroende av varandra.

– Man kan inte göra skillnad om man stannar i sin egen silo. Det enda dynamiska sättet att verka i dag, är att sätta problemet i centrum och sedan samla dem som kan påverka problemet kring problemet – och komma fram till en informell eller formell arbetsfördelning. Jag tror att det bara är det horisontella, mobiliserande arbetssättet som kan leda oss framåt. 

Jan Eliasson menar även att i praktiken ligger näringslivet ofta före andra aktörer i arbetet med Agenda 2030, inte minst i användning av teknik, vetenskap och innovationer.

– Troligtvis ur ett slags upplyst egenintresse, att en hållbar strategi för industrin och näringslivet ligger i allas intresse.

En bekymrad optimist

Han efterlyser snarare mer av engagemang hos andra aktörer, till exempel från akademin där det finns mycket att hämta inom forskning och teknologi.

Vad ser du komma (frågan ställdes före ryska invasionen av Ukraina red.anm.)?

– Jag hade aldrig trott att jag skulle behöva försvara demokrati och internationella samarbeten. Vi har en totalitär, auktoritär trend. Demokrati är en tunn fernissa som vi behöver värna mycket mer om. Liberala värden är hotade på ett sätt som jag inte sett tidigare. Så även om jag är optimist, är jag en bekymrad sådan.

Så vad vill du ge unga som kanske blivit modlösa av utvecklingen?

– Ord har varit min passion sedan liten. Allt plockades ned från den lilla bokhyllan i ettan i Göteborg. Jag lärde mig att samla på ord, de blev mina verktyg. Det rätta ordet kan öppna en dörr i förhandling. Så barn ska samla på ord och bli duktiga på att formulera sina känslor och tankar. 

– Och vi behöver hjälpa dem att komma ifrån känslan att tillståndet i världen är någon annans angelägenhet.

17 mål

De globala målen är tänkta som en verktygslåda för att reparera världen, eller som ett ”överlevnadspaket för mänskligheten”, säger Jan Eliasson.

– Jag utmanar alla att lära sig de 17 hållbarhetsmålen, fortsätter han.

– Det är inte lätt, men jag kan berätta att mitt 5-åriga barnbarn Jonathan lärde sig dem på tre timmar. När jag testade om han kände till att det finns något mål om jämställdhet, svarade han: ”Ja, det finns ett mål som handlar om att det ska vara rättvist mellan damer och herrar.”

Läs vidare

Foto: Albert Bonniers förlag

NY BOK: Ord och handling – ett liv i diplomatins tjänst.

Jan Eliasson skrev boken under pandemin. I boken reflekterar han över åren som politiker, ambassadör och ”FN-man”.

Läs också