Känslig och extraordinär

Kreativitet och psykisk bräcklighet – hur kan framtidens samhälle ta vara på unika individer med särskild begåvning?

Artikeln publicerades ursprungligen i magasinet Vård&Hälsa, producerad av InPress. Läs mer på www.vardochhalsa.se

Text: Sofia Hillborg • Foto: ColourboxWinston Churchills svarta hund och Ingmar Bergmans demoner. Exemplen är många på exceptionellt begåvade människor med olika grader av psykisk bräcklighet.

2011 bevisade en svensk forskargrupp ett samband mellan psykisk sårbarhet och kreativitet. En analys av avidentifierade data från svenska hälso- och sjukvårdsregister från mer än 1 miljon patienter visade att personer som behandlats för schizofreni eller bipolär sjukdom oftare hade kreativa yrken än befolkningen i övrigt. De var oftare konstnärer, fotografer, skådespelare, musiker eller forskare.

Det här är ett samband man har misstänkt länge. Jag tror att de flesta av oss någon gång känner närheten till att tappa fotfästet, när vi är förälskade eller inne i en kreativ fas, säger Simon Kyaga, överläkare i psykiatri och forskare vid Karolinska Institutet.

Oenighet bland psykiater
Kanske är många av de psykiska sjukdomarna extremvarianter av något som vi alla bär på i större eller mindre grad? Analysen visade att också de sjuka personernas friska släktingar i större grad än befolkningen i övrigt hade kreativa yrken. Bland dem var sambandet rentav ännu tydligare.

– Släktingarna till patienterna kanske bär på liknande personlighetsdrag, men inte lika extremt uttryckta. Kanske är det så att de sjuka personerna hölls tillbaka av sin sjukdom och hindrades att nå sin fulla potential.

Många psykiater är skeptiska till det här tankesättet. Är man sjuk, så är man sjuk och har en funktionsnedsättning. Men frågan är om det finns vissa situationer där de här genetiska varianterna eller personlighetsdragen kan vara en fördel?

– Det kanske inte bara är en fråga om gradskillnad, utan även om i vilken miljö man befinner sig.

Negativ korrelation
I konstnärliga sammanhang finns det ofta en förståelse för psykisk bräcklighet. En mycket begåvad konstnär, författare eller skådespelare får kanske hjälp av förläggare, agenter eller producenter att hantera sitt personliga kaos.

– Det finns förstås kreativa människor som också är ordningssamma. Men det finns en negativ korrelation mellan kreativitet och förmåga att hålla tider, och ha ordning och reda.

Här uppstår ett problem i en samtid som kräver att kreativa chefer också ska vara administratörer.

– Om man aktivt letar efter ordningssamma personer kanske man inte hittar de som är de bästa kreativa ledarna.

Winston Churchill, mannen som med sin makalösa formuleringskonst gav en hel befolkning hopp, plågades livet igenom av psykiskt mörker och självmedicinerade med enorma mängder alkohol. I en annan, mer fredlig tid, ansågs han mest besvärlig.

Begåvade individer riskerar att missas
Ett kreativt yrke där det finns samband med psykisk fragilitet är forskaryrket. Ändå är det ofta socialt begåvade och välorganiserade personer man letar efter när höga poster ska tillsättas inom forskarvärlden.

– Nackdelen är att den personlighetstypen är receptiv för vad andra tycker. Och det är en stor nackdel när man ska tänka annorlunda, vilket forskare ska. Personer med bipolära drag däremot, är i princip oförmögna att tänka som alla andra.

– Om man vill nå kreativitet och innovation, då måste man acceptera att man behöver människor som inte riktigt är som alla andra.

– Risken är att ett samhälle där det blir allt viktigare att vara social och fungera smidigt i grupp, kanske missar begåvade, unika individer. Om arbetsgivare har väldigt strikta krav på vad som är acceptabelt, så får de här personerna svårt att hitta jobb.

– Med en mer tillåtande attityd i samhället och om vi stöttar de sidor som är svaga, så kunde kanske människor som bränner ut sig i stället bli fantastiska entreprenörer. Nya forskningsrön antyder att läggning för bipolär sjukdom inte bara är en nackdel.

 

Läs också

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Anmäl dig här och bli bland de första att få tillgång till nya artiklar från Världen Om och The Economists material på svenska.