Kriser påverkar inte konsumtionen i så hög grad som vi tror

Lokala varumärken som produceras schyst kan gå stärkta ur krisen. Annars lär vi återvända till gamla mönster.
Porträtt av Sofia Ulver

Text: Sven-Eric Lindberg • Foto: Johan PerssonSofia Ulver, docent och universitetslektor i marknadsföring vid Lunds universitet, vilka kortsiktiga effekter har vi sett på konsumtionen så här långt på grund av coronapandemin?

– Det ligger nära till hands att tro att konsumtionen ska rasa när en så här stor kris kommer så plötsligt, och när stora delar av samhället stänger ned och folk måste vara hemma. Men faktum är att konsumtionen så här långt har påverkats i förvånansvärt liten grad om vi ser till totalen. Återhämtningen från de första veckornas branta fall har gått snabbt. Däremot kan vi se stora förflyttningar mellan olika delar av konsumtionen. Extrovert konsumtion som resor, restaurangbesök och fashion har tappat stort, medan konsumtion relaterad till hem och bostad har ökat påtagligt i takt med att vi tillbringat allt mer tid hemma.

Betyder det här att vi kommer att se bestående förändringar i våra konsumtionsmönster efter coronakrisen?
– Det är inte alls säkert. Tidigare kriser har visat att minnet är kort när det gäller konsumtion. Vi har en tendens att snabbt återgå till gamla konsumtionsmönster när krisen väl är över. Under den senaste finanskrisen 2008 fick exempelvis människor gå från hus och hem i USA, och många trodde att det var spiken i kistan för konsumtionen som den sett ut fram till dess. Men redan året därpå ökade lyxkonsumtionen i USA mer än någonsin. Det säger något om hur viktig konsumtionen är för många av oss. Kan vi konsumera så gör vi det oftast också och för det mesta återgår vi till våra vanliga konsumtionsvanor så fort det är möjligt.

NotistextVad tror du att vi kommer att se för bestående konsekvenser av coronakrisen?
– Det skulle i så fall vara att det långväga resandet kommer att minska. Coronapandemin har visat att det går bra att leva också utan de mest hektiska resandet, och att det finns mycket att upptäcka och göra på betydligt närmare håll. Men, som sagt, konsumtionsmönster sitter djupt, så många kommer nog att ta igen vad de förlorat när och om möjligheten ges.

Hur kommer distansarbetet under pandemin att påverka?
– Vi kommer säkert att se en effekt av att så många kunnat arbeta hemifrån. Det väcker förstås tankar om hur vi lever våra liv med ganska rigida strukturer för när, var och hur vi arbetar. Det kommer säkert att innebära att fler kommer att vilja ha ett mer flexibelt arbetsliv, något som också arbetsgivare måste kunna förhålla sig till.

Mycket av konsumtionen bygger på global handel – hur kommer den att klara sig i en mindre rörlig värld med ökad protektionism?
– Den globala handeln kommer säkerligen att påverkas, men det är för tidigt att säga på vilket sätt och hur mycket. Men vi har ju redan sett ett uppsving i konsumtionen av lokalt producerade varor och det är en trend som nog kan hålla i sig när fler ifrågasätter det kloka i att frakta så mycket varor så långt.

– Här kan vi som konsumenter ju också påverka genom de val vi gör när vi handlar. Genom att välja varumärken som agerar schyst och hållbart eller handla närproducerat, kan vi själva påverka utvecklingen. 

Läs också