Krafttillskott för hållbara affärer

I en snabbt föränderlig värld gäller det för företag och organisationer att veta vad som behöver göras – men också ha kompetens och kraft att göra nödvändiga förändringar.
– Den gröna omställningen är en utmaning för företagen, men öppnar också nya affärsmöjligheter. Hur vi hanterar miljö- och klimatfrågan är helt avgörande för affärerna, säger Lise Tormod, vd på Cordial.

Cordial är managementkonsultbolaget som specialiserat sig på affärs­utveckling och affärsarkitektur med fokus på att hjälpa företag och organisationer att bygga upp en egen kompetens för att identifiera omvärldsförändringar och hantera förändringsprocesser.

Porträtt Lise Tormod
– Det enda som är hållbart på riktigt är att vi kan skapa lönsamma affärer genom att göra rätt, säger Lise Tormod, vd på Cordial. Foto: Jenny Hammar

– Vi arbetar med företag och organisationer i alla led av förändringsprocessen, från analys och struktur till själva genomförandet  med målet att organisationen själv ska kunna navigera och stå vid rodret i transformationen, säger Lise Tormod, vd på Cordial. 

Många företag och organisationer har en bra bild av vad som behöver göras för att vara relevanta i en alltmer snabbrörlig verklighet, men vet inte hur de ska ta sig dit.

– Vi har mer än 20 års erfarenhet av att strukturera och genomföra förändringsarbete i stora bolag och organisationer. Det som skiljer oss från många andra managementkonsulter är att vi inte bara levererar skarpa analyser, utan även går in som engagerad partner för att tillsammans med kunden genomföra nödvändiga förändringar och nå hållbara resultat. Vi levererar genomförandekraft, helt enkelt.

Vikande konjunktur, inflation, krig och pandemieffekter är några av många faktorer som företagen måste förhålla sig till på ett proaktivt sätt för att fortsätta vara relevanta och konkurrenskraftiga. 

– Men hur vi hanterar den största och viktigaste frågan av dem alla, miljö- och klimatfrågan, är helt avgörande även för affären. Den gröna omställningen ställer företagen inför stora utmaningar – men öppnar också helt nya affärsmöjligheter. Här kan vi med vår långa erfarenhet av transformationsprocesser bidra till att utveckla både mer hållbara och lönsamma affärer, säger Lise Tormod.

Fakta Cordial

• Cordial grundades 2001 och är det ledande managementkonsultbolaget inom affärsutveckling och affärsarkitektur.

• Cordial består av ett 50-tal konsulter som genom rådgivning, utbildning och events överbryggar gapet mellan strategi, struktur och kultur för att frigöra kundens fulla potential och skapa hållbara resultat.