Krafttillskott för hållbara affärer

I en snabbt föränderlig värld gäller det för företag och organisationer att veta vad som behöver göras – men också ha kompetens och kraft att göra nödvändiga förändringar.