Ännu ett år med La Niña

I början av 2023 kommer världens mest betydelsefulla klimatsystem att vara inlåst i La Niña.
Vågor i Stilla havet
Foto: Unsplash

The Economist förklarar väderfenomet La Niña och vilka konsekvenser det kan få att det nu varat ovanligt länge.

Från The World Ahead 2023 publicerad i The Economist, översatt av InPress. ©2022 The Economist Newspaper Limited. Alla rättigheter förbehållna.

Passadvindarna rör sig i eviga cirklar, från öster till väster runt planeten, drivna av solens hetta och Jordens rotation. I århundraden har seglare förlitat sig på passadvindarna. Deras stabilitet underlättade även för handeln och kolonisationen av den amerikanska kontinenten. 

Passadvindarna skapar ett klimatsystem i södra Stilla havet som man brukar kalla La Niña – Southern Oscillation, Enso. När 2023 randas kommer Enso att vara fastlåst i sitt La Niña-läge för tredje året i rad. Starkare vindar driver därmed vatten västerut över havsytan. Kallt vatten väller sedan upp för att ta dess plats och kyla luften ovanför. Det leder till högtryck i sydöstra Stilla havet och lågtryck längre västerut. Det skapar i sin tur mer västliga vindar, som driver mer vatten, vilket skapar en återkopplingsslinga som håller kvar Enso i La Niña-läget. 

Långvarig La Niña ställer till problem

Att La Niña varar under tre vintrar i den nordliga hemisfären är ovanligt. En lång varaktighet har bara registrerats två gånger tidigare, i mitten av 1970-talet och vid millennieskiftet. Att den varar så länge är dock ett problem. Den stora, envisa massan av kylig luft och högtryck påverkar nämligen vindmönster, så kallade jetströmmar, över Stilla havet och Indiska oceanen. När jetströmmar som blåser från hav över land omdirigeras förlorar de landområdena fuktighet och kan drabbas av torka. De landområden som den jetströmmen omdirigeras till får i stället mer fukt och kan drabbas av översvämningar. 

Till slut kommer vindarna att avta, sydöstra Stilla havet kommer att värmas upp och Enso kommer att bryta sig loss från La Niña. Då kan den förbytas i dess motsatta tillstånd, El Niño, och driva jetströmmarna runt världen i motsatt riktning, vilket innebär att andra regioner drabbas av torka eller översvämningar. Planetens största krafter är fortfarande utom mänsklig kontrol

Vad är El Niño – Southern Oscillation?

Passadvindarna blåser från öst mot väst runt planeten. Enso inträffar i södra Stilla havsområdet när de vindarna interagerar med havet.

Källa: Planet Labs PBC; NOAA

Läs också

Picasso med sin dåvarande partner, Françoise Gilot på en strand. Picasso håller ett parasoll över huvudet på Françoise Gilot.

Picasso värderas om

Picasso var ett geni – och ett odjur. Går det att skilja det ena från det andra? Frågan är felaktigt formulerad. Den slutsatsen drar Claire...

Läs mer