Mer makt åt kvinnor och vacciner räddar flest liv

Murar eller gränskontroller kommer aldrig någonsin att kunna stoppa epidemier, antibiotikaresistens eller fattigdomens konsekvenser. Hälsoutmaningen är global, oavsett om vi vill det eller inte.

Artikeln publicerades ursprungligen i magasinet Vård&Hälsa, producerad av InPress. Läs mer på www.vardochhalsa.se

Text: Ulrica Segersten • Foto: Colourbox Fredagsljud från New York i bakgrunden. Stefan Swartling Peterson är professor i global hälsa och chef för Hälsosektionen på Unicef.

– Det finns två medicinska framsteg som tillsammans har betytt mest för den globala hälsan; vaccinationer och preventivmedel, säger han när vi lyckas etablera skypekontakt över telefon.

Största skillnaden för global hälsa
Att kvinnor får makt över sina liv tack vare möjligheter till familjeplanering och att barnen överlever i större utsträckning har i kombination gjort den största skillnaden för den globala folkhälsan. Men enligt Stefan Swartling-Peterson är de sociala förbättringarna ändå de allra viktigaste – bostäder, vatten och sanitet. Mer än de tekniska bidragen från den medicinska vetenskapen.

– Och att allt fler flickor går i skola och blir läskunniga, förstås.

Enkla medel kan rädda liv
Professor Hans Rosling, som sorgligt nog gick bort alldeles för tidigt i början av februari, är en av anledningarna till att Stefan Swartling Peterson har vigt sitt liv åt att arbeta med global hälsa. Hans Rosling skickade Stefan Swartling Peterson till Centralafrikanska republiken för att följa upp familjer som drabbats av förlamningssjukdomen konzo, en direkt följd av fattigdom.

Stefan förbluffades då av att så många av dem han mötte led av jodbriststruma. Det var ingenting han överhuvudtaget hade stött på i Sverige under sin läkarutbildning, eftersom förekomsten av den typen av struma helt försvunnit i Sverige tack vare tillsättning av jod i salt redan på 1930-talet.

– Ofta är det enkla medel som kan rädda liv. Men det handlar om att göra kunskap tillgänglig. Ibland är det så enkelt som att utbilda frivilliga bybor att utföra snabbtest för malaria samt ge behandling för såväl malaria som lunginflammation för att rädda liv. Det är möjligheten att med enkla medel göra stor skillnad som fick mig att fastna för globala hälsofrågor.

Barnadödligheten minskar
Som chef för hälsosektionen vid Unicef handlar Stefan Swartling Petersons dagar i stort om att sänka barndödligheten. Ungefär 16 000 barn under 5 år dör fortfarande varje dag, 6 miljoner per år. Den här tragedin uppmärksammas sällan annat än som dyster statistik. Nästan hälften (45 procent) av dessa barn dör redan under sin första månad i livet och 78 procent under sitt första levnadsår. Förfärande siffror, men utvecklingen går ändå åt rätt håll. För 25 år sedan dog över 12 miljoner barn innan sin 5-årsdag.

– Mycket har hänt. Vi har tagit historiska kliv till bättre överlevnad, men vi kan ju inte nöja oss med att barnen överlever. Ingen förälder nöjer sig med det, utan vi vill att våra barn ska frodas och växa, få bra liv.

Kunskap minskar antibiotikaresistensen
Kunskapsöverföring är nyckeln, menar Stefan Swartling Peterson, och att överbrygga ”the know-do gap”, skapa broar mellan det vi vet och det vi gör. Det tog 150 år innan en så enkel sak som kunskapen om nyttan med c-vitamin fick genombrott och började användas förebyggande.

– Nu måste vi accelerera kunskapsöverföringen. Och då inte bara grundläggande kunskap om hygien och desinficering vid förlossningar. Vi måste se till att det skapas plattformar där kunskap och erfarenhet delas tvärvetenskapligt mellan beslutsfattare, hälsoarbetare och forskare så att kunskapen fås ut i praktiken.

– Det är ett viktigt uppdrag inte enbart moraliskt, utan det är helt enkelt farligt för världssamfundet om vi inte gör det. Hög barnadödlighet i fattiga områden skapar grogrund för epidemier. Själv- eller felmedicinering skapar antibiotikaresistens som inte respekterar några murar. Det är inte ett lokalt problem som går att stänga in. Vi måste acceptera att det finns globala hälsoproblem som kan bli stora samhällsproblem, säger Stefan Swartling Peterson.

Och varför bryr vi oss? Frågar Stefan retoriskt.

– För att vi bryr oss om barnen och deras framtid. Alla hållbarhetsmål handlar egentligen om barnen, oavsett om det handlar om klimatfrågor, familjeplanering eller att bekämpa fattigdom. Barnen är alltid i centrum för de är framtiden.

Vy över New York


Kort om: Sverige har ett nytt institut vid Kungl. Vetenskapsakademien: Swedish Institute for Global Health Transformation, Sight, som fått stort anslag från Bill & Melinda Gates Foundation.


Fakta: Unicef har, sedan mitten av 1980-talet, drivit vaccinationskampanjer tillsammans med Världshälsoorganisationen (WHO), regeringar och enskilda organisationer. Målet är att alla barn ska ha ett fullgott skydd mot difteri, mässling, kikhosta, polio, stelkramp, tuberkulos, gula febern och skydd mot lunginflammation och diarré.


 

Läs också

Picasso med sin dåvarande partner, Françoise Gilot på en strand. Picasso håller ett parasoll över huvudet på Françoise Gilot.

Picasso värderas om

Picasso var ett geni – och ett odjur. Går det att skilja det ena från det andra? Frågan är felaktigt formulerad. Den slutsatsen drar Claire...

Läs mer

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Anmäl dig här och bli bland de första att få tillgång till nya artiklar från Världen Om och The Economists material på svenska.