Miljardsatsning  på förnybart  flygbränsle

Flygtrafiken hämtar sig starkt efter pandemin, men har fortfarande en lång väg att gå i den gröna omställningen. Nu investerar svenska Preem 5,5 miljarder kronor för att producera biobaserat flygbränsle som ska motsvara halva den svenska förbrukningen – redan 2027.
Efterfrågan på förnybart flygbränsle väntas öka kraftigt i takt med ökade krav på inblandning av hållbara bränslen i flygtrafiken. Senast 2050 ska minst 70 procent av allt bränsle i flyget komma från förnybar råvara.

Preem, Sveriges största drivmedelsbolag, inledde redan för tio år sedan den förnybara omställningen på allvar. Målet var att 2045 uppnå nettonollutsläpp i hela värdekedjan. Nu siktar Preem på att omställningen ska vara genomförd redan 2035. 

– Vi gör det för att vi vill, kan och måste, säger Magnus Heimburg, vd på Preem. För Preem är det en självklarhet att vara en positiv kraft och bidra till omställningen av samhället.

Preem producerar i dag 18 miljoner kubikmeter drivmedel per år vid sina raffinaderier i Göteborg och Lysekil. Det motsvarar 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten.  Produktionen av biobaserat bränsle ligger i dag på 530 000 kubikmeter. Och andelen förnybart kommer att öka kraftigt de kommande åren.

– Vi har en pågående investering på cirka 5 miljarder kronor i Lysekil för att kunna använda upp till nära hälften förnybar råvara i vår befintliga anläggning. Det betyder att vi redan under nästa år kan producera 1,5 miljoner kubikmeter förnybart bränsle.

”Nu lyfter resan mot en fossilfri flygbransch på allvar. Vi ser en stor och växande marknad framför oss när EU:s krav på andel biobränsle inom flyget ökar.” Magnus Heimburg, vd på Preem

Dessutom investerar Preem ytterligare cirka 5,5 miljarder kronor i en ombyggnation av den så kallade IsoCrackern i Lysekil som kommer köra med på 100 procent förnybara råvaror. 

– Ungefär hälften av produktionen i den nya anläggningen kommer att utgöras av biobaserat flygbränsle. Därmed är vi på allvar med och ritar om kartan för produktionen av förnybart flygbränsle, säger Magnus Heimburg. 

Totalt investerar Preem över 10 miljarder kronor på omställningen av raffinaderiet i Lysekil. När anläggningen är i full drift 2027 blir den störst i sitt slag i norra Europa.

Magnus Heimburg, vd på Preem

Vad är grönt flygbränsle?

Förnybart flygbränsle, även kallat biojet eller SAF, tillverkas från biomassa som består av oljor och restprodukter från livsmedelsindustri, jordbruk och skogsbruk. Hållbart syntetiskt flygbränsle produceras av vätgas och koldioxid.

7 av 10

svenskar kan tänka sig att flyga hållbart – även om det innebär att flygbiljetten blir dyrare. Det framgår av en undersökning som Sifo Kantar gjort (maj 2023) på uppdrag av Preem.

Visste du att ...

… det i Sverige konsumeras 1 150 000 kubikmeter flygbränsle per år? 2030 förväntas konsumtionen av förnybart flygbränsle ligga på 450000 kbm.
(Källa: Trafikverket, 2020)