Bäddat för satellitrally

SpaceX hoppas att satellitburet internet ska finansiera en rymdbas på Mars.
Banner

ELON MUSK, SPACEX:S ambitiöse grundare, har alltid talat klarspråk om varför företaget finns. Människan är för närvarande en art som bara lever på en planet, något som Musk vill ändra på genom att etablera en permanent rymdbas på Mars. Helst skulle han även vilja bosätta sig där. ”Jag vill dö på Mars”, lyder hans vanliga skämt, ”bara inte vid landningen”. 

Framstegen har varit stadiga och spektakulära. SpaceX:s delvis återanvändbara Falconraketer har nämligen sänkt kostnaden för att skjuta upp saker i rymden, något som innebär ett viktigt steg för företagets Mars-ambitioner. Företagets senaste farkost, Starship, ska göra sin första testflygning i omloppsbana i slutet av 2021. Om och när den flyger, kommer den att vara den kraftfullaste raketen sedan Saturn V tog Apolloastronauterna till månen. Både farkosten och dess så kallade boosterraket blir helt återanvändbara, vilket sänker kostnaderna ytterligare. Starship har med andra ord utformats särskilt med tanke på resor till Mars. 

Kostsamt att åka till Mars

Hittills har SpaceX finansierat sig självt genom att erbjuda Nasa raketuppskjutningar (företaget fraktar t.ex. last och astronauter till den internationella rymdstationen) och genom att skjuta upp satelliter åt privata tv- och telekombolag. Men att åka till Mars lär bli dyrt. För att försöka betala för det är SpaceX därför på väg in i telekombranschen hemma på jorden. Företaget planerar att fylla rymden med minst 10 000 lågtflygande satelliter – det vill säga runt fyra gånger så många som för närvarande är aktiva och i omloppsbana. ”Starlink”, som tjänsten kallas, planerades ha lämnat betatestfasen i oktober. 

Förbättring av gammal teknik

Satellitburet internet är dock ingen ny idé. Men Musk tror sig kunna åstadkomma genomgripande förbättringar av gammal teknik, precis som han redan har gjort med raketer och elbilar. Dagens tjänster förlitar sig på satelliter i höga omloppsbanor och kan därmed täcka stora områden. Men det betyder också att många kunder måste dela på en enda satellit, vilket begränsar kapaciteten, samtidigt som signalernas resa till och från de höga omloppsbanorna medför irriterande eftersläpningar. Därför betraktas satellit-internet vanligtvis som en nödlösning. 

Musk hoppas emellertid ändra på den saken. Blotta antalet satelliter i Starlinksystemet gör det möjligt att betjäna miljontals användare och eftersom satelliterna flyger i mycket lägre omloppsbanor, kommer eftersläpningarna också att minska. Musk säger att Starlinks mål är att ge dem som inte har bredband internetuppkoppling – t.ex. i fattiga länder, i glesbefolkade områden i rika länder, till havs och i luften. 

Men det är inte bara de som saknar bredband som är intresserade. Vissa högfrekvenshandlare tror att Starlink även kan göra det snabbare för köp- och säljorder att korsa Atlanten än de existerande fiberoptiska kablarna. Det är i alla fall teorin. 

Forskare känner oro

Men Starlink har konkurrenter. OneWeb, en rival som klarade sig genom en konkurs i november 2020, planerar att skicka upp 648 egna satelliter. Amazon utvecklar i sin tur ett liknande projekt kallat Kuiper, men har ännu inte skjutit upp några satelliter. Nu oroar sig astronomer för att alla dessa satelliter ska komma i vägen för forskningen. SpaceX har försett sina Starlinksatelliter med icke-reflekterande yta för att dämpa forskarnas oro. 

Tidigare försök att sälja satellit-internet till konsumenter har misslyckats. De högteknologiska antenner som behövs för att sända och ta emot data var för dyra. Nu säger sig SpaceX ha minskat tillverkningskostnaden för sina terminaler från 3 000 till 1 500 dollar under de senaste två åren.) Och Starlinks pris på 99 dollar i månaden är inte lågt ens för kunder i rika länder. 

Räcker pengarna till Mars?

Ingen vet ännu hur bra Starlink kommer att fungera. Banken Morgan Stanley värderar bolaget till mellan 5 och 200 miljarder dollar, där osäkerheten beträffande företagets framtidsutsikter avspeglas i det vida spannet. Fler svar kan komma under 2022. Det är inte heller klart om ens 200 miljarder dollar skulle räcka till för att finansiera en permanent bas på Mars. Men det ligger fortfarande en bit bort i framtiden.

Läs också

Genier i det fördolda

Filmstjärnor, grevinnor, kodknäckare. En del av de personer som vi har att tacka för de stora it-genombrotten har de flesta av oss aldrig hört talas...

Läs mer