Nu kan vi göra skillnad på riktigt

ÖRESUNDSKRAFT | – Vi siktar på att redan 2027 vara i gång med storskalig infångning av koldioxid från avfallsförbränning. Därmed är vi på allvar med och sätter agendan för framtidens klimatpositiva affärer, säger Soraya Axelsson på Öresundskraft.
Öresundskraft storsatsar nu på att bygga den första storskaliga anläggningen för infångning av koldioxid från avfallsförbränning i Helsingborg.

Soraya Axelsson är kommersiell chef för Öresundskrafts storsatsning på koldioxid­infångning, CCS (Carbon capture and storage), från det toppmoderna kraftvärmeverket på Filborna i Helsingborg. 

2027 ska en CCS-anläggning för att ta hand om cirka 210 000 ton fossil och biogen koldioxid finnas på plats. Därmed blir Öresundskraft först i Sverige och sanno­likt bland de första i världen med att skapa en storskalig klimatpositiv energi­lösning vid förbränning av avfall. 

– Öresundskraft har länge arbetat med offensiva klimatmål och nu finns tekniken som gör det möjligt att nå nästa viktiga steg – att kunna erbjuda lösningar som bygger på en klimatpositiv produktion av energi där koldioxid från både fossila och biologiska källor fångas in och slutlagras långt ner i berggrunden. 

Soraya Axelsson på Öresundskraft
Den planerade CCS-satsningen har mötts av ett stort intresse både nationellt och internationellt, säger Soraya Axelsson.

Att ett regionalt energibolag i nordvästra Skåne tar tätpositionen i en av våra viktigaste klimatfrågor, att inte bara minska utsläppen utan att faktiskt också samla in och lagra koldioxid, är ingen slump. 

– Vi har den kompetens och de förutsättningar som behövs för att nå bortom nettonoll utsläpp av koldioxid. Dessutom har vi ett aktivt nätverk av kunder och affärspartners som gör att vi kan skapa affärs- och klimatnytta långt utan­för vår egen organisation. 

Klimatfrågan är global men lösningarna finns på lokal nivå, framhåller Soraya Axelsson.

– Vi vill gå före och visa att det i närtid är möjligt att göra skillnad på riktigt i klimatfrågan. Och vi välkomnar fler att göra oss sällskap på den resan. 

Företag får hjälp att nå klimatmålen

Öresundskraft har skrivit flera intentionsavtal om negativa utsläppscertifikat från den planerade CCS-anläggningen i Helsingborg. Förpackningsföretaget Boxon och fastighetsbolaget Wihlborgs har till exempel fått hjälp med att kompensera egna utsläpp med negativa utsläppscertifikat.

Fakta om Öresundskraft

Öresundskraft ägs av Helsingborgs stad och är ett av Sveriges tio största energibolag med 100 000 kunder. Öresundskraft driver två kraftvärmeverk i Helsingborg och Ängelholm och planerar nu för storskalig insamling och lagring av koldioxid (CCS) vid Filbornaverket i Helsingborg.

210 000

ton koldioxid

per år beräknar Öresundskraft att kunna fånga in vid sin planerade CCS-anläggning på Filborna i Helsingborg. Det är en volym som motsvarar närmare
14 miljarder flyttlådor.