Nya vägar för att angripa virus

Samtidigt som den globala läkemedelsindustrin arbetar för högtryck med att ta fram specifika läkemedel och vaccin mot covid-19 går det svenska life science-bolaget Immune System Regulation, ISR, en helt annan väg.

Detta är en annons från ISR

Vårt fokus är läkemedel som kan aktivera och stimulera patienternas eget immunsystem att bekämpa angrepp från ett brett spektrum av virus, bakterier och cancersjukdomar, säger Ola Winqvist, vd för Immune System Regulation, ett företag med rötter på Karolinska Institutet.

ISR har specialiserat sig på att utveckla läkemedelskandidater utifrån ”plattformar” som stimulerar immunsystemet att stå emot exempelvis virus- och bakterieangrepp och hämma cancertillväxt.

Som professor i cellulär immunologi och överläkare i klinisk immunologi har Ola Winqvist ägnat 30 år åt att studera de mekanismer som styr vårt immunförsvar.

– Oftast fungerar immunförsvaret fantastiskt bra med tanke på den ofantliga mängd sjukdomsalstrande ämnen eller organismer det utsätts för. Men ibland stöter immunförsvaret på virus, bakterier eller tumörceller som tar sig förbi de olika nivåerna i immunsystemet och i vissa fall till och med lurar systemet att angripa de egna organen i stället för den främmande patogenen. Det ser vi exempelvis i samband med det nya corona-viruset, som under vissa omständigheter kan frammana cytokinstormar med förödande följder.

Immunsystemet är otroligt sofistikerat och komplext och det är först på senare tid som immunterapins potential börjat tas riktigt på allvar, menar Ola Winqvist.

– Jag har de senaste 15–20 åren försökt omvandla den ökade kunskapen om mekanismerna i immunsystemet till praktisk användning i klinik – och nu är vi en god bit på väg att ta fram läkemedelskandidater som bygger på denna kunskap inom flera olika områden, säger Ola Winqvist.

– Med utgångspunkt i två egna plattformsprogram för utveckling av läkemedel har vi för närvarande fem kandidater för behandling av bland annat HIV, hepatit B och vissa tumörsjukdomar.

Dessutom samarbetar ISR just nu med ett annat svenskt bioteknikbolag, TCER AB, för att ta fram ett vaccin mot covid-19, baserat på liknande principer.

– Vi arbetar med en ny typ av vaccinterapi  för luftvägsburna virus som syftar till att få en betydligt bättre immunologisk aktivering än befintliga vaccin. Det innebär att du efter en infektion kan ha en immunologisk beredskap under avsevärt längre tid än efter ett vanligt vaccin, kanske till och med hela livet.

ISR ligger i dag i framkant av utvecklingen inom immunterapi och Ola Winqvist ser stora möjligheter inom flera terapiområden. Det gäller inte minst cancerbehandlingar:

– Med immunterapi kan vi, enkelt uttryckt, få kroppens egna försvarsmekanismer att effektivare angripa tumörcellerna även i senare faser av behandlingen. Det finns studier som pekar på att vi skulle kunna fördubbla effekten av befintliga behandlingar genom att använda kombinera så kallade checkpointblockerare, som aktiverar tumörspecifika T-celler, med vår kandidat ISR050.

Med ökad kunskap om biologin som ligger bakom virus- och bakterieinfektioner och tumörtillväxt kommer vi att få fler och mer effektiva redskap för att skapa bättre behandlingar, förutspår Ola Winqvist.

– I denna utveckling vill vi vara med och spela en pådrivande roll. I dag genomför vi ett flertal prekliniska studier och fas II-studier och vi siktar nu på att ta flera av dessa vidare till fas III-studier.

några års sikt räknar Ola Winqvist med att ha minst en färdig produkt på marknaden för HIV. Samtidigt fortsätter utvecklingen av kandidater för hepatit B och tumörbehandling tillsammans med checkpoint-blockerare. Dessutom utvecklas just nu ett vaccin mot covid-19 som på sikt även skulle kunna anpassas även för vanlig säsongsinfluensa eller andra nya virus.

– Vi hoppas på ett nära samarbete med både akademin och industrin – och att vi i Sverige ska bli bättre på att ta tillvara på den viktiga kompetens som finns inom life science-sektorn. Här bedrivs den forskning och utveckling som kan lägga grunden till morgondagens banbrytande behandlingar. Potentialen är enorm – men för att kunna ta till vara den behövs en rejäl satsning på behandlingsforskning i Sverige.

Ola Winqvist, vd Immune System Regulation
Ola Winqvist

”Hela vårt immunförsvar bygger på att reagera mot främmande och farliga patogener. Vi utvecklar behand­lingar som aktiverar och stärker immunförsvaret.”

60% ...

… av de personer som får dagens influensavaccin får skydd, men bara en kortare tid. Med nya vacciner, baserade på immunterapi, kan fler få skydd under väsentligt längre tid.

Fakta om ISR

ISR, Immune System Regulation Holdings, är ett innovations-drivet läkemedels-utvecklings-bolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bred-spektrum antiviral terapi-plattform inom
immunreglerande läkemedel. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

2018 ...

gick Nobelpriset i medicin till upptäckten av så kallade checkpoint-blockerare, en bromsmekanism i immunförsvaret som kan hämma tumörutveckling.

.