Skogsindustrin lyfter hamnvolymerna

Den globala ekonomin är under inbromsning – men trafiken i Göteborgs hamn fortsätter öka. Draglok är exporten, och då bland annat svensk skog och skogsprodukter som ökat markant under de tre första kvartalen i år.

Läs mer »

Fulladdat Kina

Den ledande batteri- t­illverkningen gör landet till världens största bilexportör.

Läs mer »
Flygbild på en kraftstation som ligger på ett grönt fält.

Rekordorder på svensk kraftöverföringsteknik

147 miljarder kronor och 2 000 nya jobb. Hitachi Energy landade
nyligen ett av Sveriges största exportkontrakt någonsin, vilket kraftigt ökar antalet arbetstillfällen. Den gröna omställningen driver på utvecklingen av nya högeffektiva elnät, så den starka tillväxten lär fortsätta.

Läs mer »

Miljardsatsning  på förnybart  flygbränsle

Flygtrafiken hämtar sig starkt efter pandemin, men har fortfarande en lång väg att gå i den gröna omställningen. Nu investerar svenska Preem 5,5 miljarder kronor för att producera biobaserat flygbränsle som ska motsvara halva den svenska förbrukningen – redan 2027.

Läs mer »

Krafttillskott för hållbara affärer

I en snabbt föränderlig värld gäller det för företag och organisationer att veta vad som behöver göras – men också ha kompetens och kraft att göra nödvändiga förändringar.

Läs mer »

Hälsa behöver skapas tidigt i livet

Förekomsten av både typ 2-diabetes och obesitas ökar kraftigt i Sverige och världen. Med kärnkompetens inom diabetesvård känner Novo Nordisk ett ansvar att hjälpa sjukvårdssystem med en hållbar strategi för detta växande samhällsproblem.

Läs mer »

Uppdrag: att finansiera exportindustrins omställning

Det krävs stora investeringar för att nå målet om nettonollutsläpp av växthusgaser 2045. Det gäller inte minst industri­sektorn. Svensk Export­kredit (SEK) har statens uppdrag att finansiera omställningen genom svenska exportörer, deras underleverantörer och utländska kunder.

Läs mer »

Datadrivna företag är mer framgångsrika

AI kan vara avgörande för att accelerera den gröna omställningen och därmed säkra konkurrenskraften. Det behövs mod att välja rätt tillämpning och stärka kompetensen inom AI, särskilt på ledningsnivå.

Läs mer »

Öppnar dörren för vätgas i stor skala 

Vätgas har länge betraktats som en av framtidens viktigaste gröna energibärare. Redan 2027 kan Sveriges första lokala system för
produktion, lagring och distribution av vätgas stå klart i Helsingborg.

Läs mer »

Vägval AI

Generativ AI-teknik är mycket lovande för företagen. Men vi ska inte tro att den införs över en natt, menar Rachana Shanbhogue.

Läs mer »

Digitala anlöp kapar väntetiderna

GÖTEBORGS HAMN | Göteborgs hamn har tagit en tätposition bland världens hamnar när det gäller hållbarhet. En viktig del i omställningen är en långtgående digitalisering och ett ökat användande av AI för att minska emissioner och förbättra effektiviteten.

Läs mer »
En man cyklar på en gata framför en väggmålning föreställande en kvinna i traditionell städerskeklädsel. Kvinnan drar upp ett skynke som täcker väggen och sopar in skräp bakom det.

ESG – en skenhelig gimmick

ESG-märkningen av fonder har vuxit fram som ett svar på investerares
önskan om att bidra till en bättre värld. Men strategin fungerar inte.
Den måste trimmas och befrias från sken­helighet, skriver Henry Tricks.

Läs mer »
Picasso med sin dåvarande partner, Françoise Gilot på en strand. Picasso håller ett parasoll över huvudet på Françoise Gilot.

Picasso värderas om

Picasso var ett geni – och
ett odjur. Går det att skilja det ena från det andra? Frågan är felaktigt formulerad. Den slutsatsen drar Claire Dederer i sin nya provocerande bok Monsters.

Läs mer »

Smarta elnät säkrar distributionen

ÖRESUNDSKRAFT | Framtidens smarta elnät redan idag? I nordvästra Skåne storsatsar Öresundskraft på att med hjälp av digitalisering skapa ett intelligent elnät för effektiva och säkra elleveranser.

Läs mer »

Nu kan vi göra skillnad på riktigt

ÖRESUNDSKRAFT | – Vi siktar på att redan 2027 vara i gång med storskalig infångning av koldioxid från avfallsförbränning. Därmed är vi på allvar med och sätter agendan för framtidens klimatpositiva affärer, säger Soraya Axelsson på Öresundskraft.

Läs mer »
Flygfoto över Göteborgs hamn

Fortsatt tillväxt trots snålblåst

GÖTEBORGS HAMN | Göteborgs Hamn växer starkt – trots orosmoln som krig, inflation och pandemi. Under 2022 ökade den hanterade godsmängden med 10 procent och trenden håller i sig även första kvartalet 2023.

Läs mer »

Dags att samla kraft

För att fossila bränslen ska kunna ersättas med grön energi ställs helt nya krav på lagringskapacitet.

Läs mer »
Porträtt Brian Eno

Kulturen ger kraft att förändra världen

Klimatförändringarna påverkar många områden och konst- och kulturrörelser ger människor möjlighet att mötas och tillsammans förändra världen. Från The World Ahead 2023 publicerad i The

Läs mer »
Porträtt Wilma Emanuelsson

Hon byggde med koder när andra byggde lego

Wilma Emanuelsson, 18 år, fick idén till ett digitalt läshjälpmedel
när hon deltog i ett hackaton. ”Jag har en kompis med dyslexi och
jag tänkte: Vad skulle hända om man kunde höra den text man ser?”

Läs mer »

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Anmäl dig här och bli bland de första att få tillgång till nya artiklar från Världen Om och The Economists material på svenska.