Omställnings­revolution att vänta 2024

Industrin kan vara på väg
att minska utsläppen.