Öppnar dörren för vätgas i stor skala 

Vätgas har länge betraktats som en av framtidens viktigaste gröna energibärare. Redan 2027 kan Sveriges första lokala system för produktion, lagring och distribution av vätgas stå klart i Helsingborg.
Foto: Istockphoto

– Det har tänt till på allvar för vätgasen som en mogen teknik och industrin har fått upp ögonen för vätgasens potential, säger Anders Fredriksson Kleine, ansvarig för public affairs på Öresunds­kraft.

Öresundskraft är ett kommunalägt energibolag med hög ambitionsnivå när det gäller den gröna omställningen. 

– Vi vill driva på utvecklingen mot ett fossilfritt energisystem inte bara i nordvästra Skåne, utan även nationellt, och vätgasen är ett högintressant komplement.

Vätgas som energibärare har flera fördelar. Genom lagring av vätgas kan man skapa en värdefull effektreserv vid hög belastning i energisystemet och vätgasen kan ersätta fossil naturgas i industrin.

I initiativet Fossilfritt Sverige pekas Helsingborg ut som en lämplig plats för produktion, lagring och distribution av vätgas.

– Förutsättningarna finns i hög grad redan på plats, säger Anders Fredriksson Kleine. Vi har ett befintligt nät med pipelines och kompressorer för naturgas/biogas som kan ställas om till vätgas. Vi har en stark utbyggnad av sol- och vindkraft som gör att det  finns ett stort behov av effektutjämning och vi har en industri som efterfrågar alternativ till naturgas.

Det är fortfarande många pusselbitar som behöver falla på plats, men Öresunds­kraft hoppas redan 2027 kunna ta i bruk ett lokalt system för vätgas.

– Vi vill gå före för att få energibolag, industri, myndigheter och politik att kroka arm i den här frågan. Lyckas vi med det, har vi en unik chans att lägga oss i framkant av utvecklingen på vätgasområdet, säger Anders Fredriksson Kleine.

Varför vätgas?

Fördelarna med vätgas är många. Det är en ”ren” energikälla som kan fram­ställas med minimal klimat­påverkan. Vid förbränning för produktion av el eller värme blir restprodukten i princip bara vattenånga.

Användnings-områden

Vätgas kan användas som energilager och kan därmed fungera som effektreserv i energisystemet, men kan även ersätta naturgas i industrin och användas i bränsleceller i fordon. Koldioxid från kolinfångning (CCS) kan tillsammans med vätgas användas för att producera grön ammoniak.

Illustration över framställandet av vätgas

Hur framställs vätgas?

Vätgas kan framställas av både fossil och fossilfri råvara. Framställningen sker genom elektrolys där vattenmolekyler spjälkas till syre och väte med hjälp av el.