Bilderna är fria för publicering i samband med redaktionell text om böckerna Kungliga slotten – Människor och berättelser, Royal Palaces of Sweden – People and stories och Kungliga parker – Människor och berättelser. Ange alltid fotograf Samuel Unéus.

Framsida Kungliga parker
Tre böcker på rad